BlackBerry Curve 8530 8520 - Dzienniki połączeń

background image

Dzienniki połączeń

Dzienniki połączeń — informacje

Dzienniki połączeń pojawiają się w telefonie i prezentują stan niedawnych połączeń, pokazując wskaźnik
nieodebranego połączenia, wskaźnik wykonanego połączenia lub wskaźnik odebranego połączenia. Dziennik połączeń
zawiera datę połączenia, numer telefonu oraz szacunkowy czas trwania połączenia. Więcej informacji na temat
dokładnego czasu trwania połączenia można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Opcja widoku listy numerów pozwala na sortowanie wyświetlania dzienników połączeń w telefonie. W zależności od
ustawienia opcji rejestrowania połączeń można także wyświetlić dzienniki połączeń w aplikacji wiadomości. W
zależności od używanej kompozycji wskaźnik nieodebranego połączenia może się także pojawić w górnej części ekranu
głównego.

Do dzienników połączeń można również dodawać notatki oraz wysyłać dzienniki w wiadomościach e-mail. Jeśli dziennik
nie zostanie usunięty przez użytkownika, jest przechowywany w urządzeniu BlackBerry® przez 30 dni.

Wyświetlanie dzienników połączeń w aplikacji wiadomości

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij polecenie Opcje.
4. Kliknij opcję Rejestrowanie połączeń.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wyświetlić niedawne i nieodebrane połączenia w aplikacji wiadomości, wybierz opcję Wszystkie

połączenia.

• Aby ukryć dzienniki połączeń w aplikacji wiadomości, wybierz opcję Brak.

Dodawanie notatek do dziennika połączeń

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Zaznacz dziennik połączeń.
3. Naciśnij klawisz Menu.
4. Kliknij opcję Zobacz historię.
5. Naciśnij klawisz Menu.
6. Kliknij opcję Dodaj notatki.
7. Wpisz notatkę dotyczącą połączenia.
8. Naciśnij klawisz Menu.
9. Kliknij Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Telefon

35

background image

Zmiana notatek dziennika połączeń

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Zaznacz dziennik połączeń.
3. Naciśnij klawisz Menu.
4. Kliknij opcję Zobacz historię.
5. Naciśnij klawisz Menu.
6. Kliknij opcję Edytuj notatki.
7. Zmień notatki dziennika połączeń.
8. Naciśnij klawisz Menu.
9. Kliknij Zapisz.

Wysyłanie dziennika połączeń

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Zaznacz dziennik połączeń.
3. Naciśnij klawisz Menu.
4. Kliknij opcję Zobacz historię.
5. Naciśnij klawisz Menu.
6. Kliknij polecenie Prześlij dalej.

Wyświetlanie dzienników połączeń

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby usunąć jeden dziennik połączeń, zaznacz go.
• Aby usunąć pewien zakres dzienników połączeń, zaznacz dziennik połączeń. Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Shift. Przesuń palcem w górę lub w dół po trackpadzie.Zwolnij klawisz Shift.

3. Naciśnij klawisz Menu.
4. Kliknij przycisk Usuń.

Usuwanie notatek dziennika połączeń

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Zaznacz dziennik połączeń.
3. Naciśnij klawisz Menu.
4. Kliknij opcję Zobacz historię.
5. Naciśnij klawisz Menu.
6. Kliknij opcję Edytuj notatki.
7. Naciśnij klawisz Menu.
8. Kliknij opcję Wyczyść pole.
9. Naciśnij klawisz Menu.

Podręcznik użytkownika

Telefon

36

background image

10. Kliknij Zapisz.