BlackBerry Curve 8530 8520 - Głośność

background image

Głośność

Regulacja głośności

Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisz zwiększania głośności znajdujący się z prawej strony urządzenia
BlackBerry®.

Aby zmniejszyć głośność, naciśnij klawisz zmniejszania głośności znajdujący się z prawej strony urządzenia
BlackBerry®.

Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij klawisz Odtwórz/Pauza/Wycisz znajdujący się na górze urządzenia. Aby wyłączyć
wyciszenie, ponownie naciśnij klawisz Odtwórz/Pauza/Wycisz.

Informacje pokrewne

Zwiększanie głośności za pomocą funkcji wzmocnienia dźwięku, 115
Poprawa jakości dźwięku piosenek, 115

Zmiana domyślnej głośności dla połączeń

Można zmniejszyć lub zwiększyć domyślną głośność dla połączeń. Im większa wartość procentowa, tym większa
głośność.
1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij polecenie Opcje.
4. Kliknij opcję Opcje ogólne.
5. Zmień ustawienia w polu Domyślna głośność połączenia.
6. Naciśnij klawisz Menu.
7. Kliknij Zapisz.

Poprawa jakości dźwięku podczas połączenia

Jakości dźwięku nie można zmienić, jeśli używasz zestawu słuchawkowego obsługującego Bluetooth.
1. W trakcie połączenia naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij polecenie Popraw dźwięk połączenia.
3. Wybierz tony wysokie lub niskie.

Poprawa jakości dźwięku wszystkich połączeń

Jakości dźwięku nie można zmienić, jeśli używasz zestawu słuchawkowego obsługującego Bluetooth.
1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij polecenie Opcje.
4. Kliknij opcję Zaawansowane funkcje dźwiękowe.

Podręcznik użytkownika

Telefon

31

background image

5. Zmień ustawienia w polu Dźwięk połączenia telefonicznego lub Dźwięk połączenia na zestawie

słuchawkowym.

6. Naciśnij klawisz Menu.
7. Kliknij Zapisz.