BlackBerry Curve 8530 8520 - Inteligentne wybieranie

background image

Inteligentne wybieranie

Inteligentne wybieranie — informacje

Można zmienić opcje inteligentnego wybierania, aby określić domyślny numer kierunkowy kraju i strefy dla numerów
telefonów. Jeśli zostanie określony domyślny numer kierunkowy kraju i strefy, podczas wykonywania połączeń numer
kierunkowy kraju i strefy trzeba będzie wybierać tylko wtedy, jeśli różnią się one od tych określonych w opcjach
inteligentnego wybierania.

W opcjach inteligentnego wybierania można również określić główny numer telefonu do firmy, do której często
dzwonisz. Jeśli zostanie określony numer telefonu do firmy, można się szybko połączyć z kontaktem w firmie, wybierając
tylko numer wewnętrzny tego kontaktu. Analogicznie, jeśli do listy kontaktów zostanie dodany kontakt z firmy, wystarczy
wpisać tylko numer wewnętrzny tego kontaktu.

Ustawianie domyślnego numeru kierunkowego kraju i strefy

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij polecenie Opcje.
4. Kliknij opcję Inteligentne wybieranie.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia w polach Nr kierunkowy kraju i Nr kierunkowy strefy.
6. W razie potrzeby wybierz odpowiednie ustawienia w polach Lokalny kod kraju i Cyfry połączeń

międzynarodowych.

7. W polu Długość numeru krajowego określ domyślną długość numerów telefonów w kraju.
8. Naciśnij klawisz Menu.
9. Kliknij Zapisz.

Uwaga: Podczas obliczania domyślnej długości numerów telefonów podaj swój numer strefy i numer lokalny, ale bez
numeru kierunkowego kraju lub prefiksu NDD.

Ustawianie opcji dla numerów wewnętrznych

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij polecenie Opcje.
4. Kliknij opcję Inteligentne wybieranie.
5. W polu Numer wpisz główny numer telefonu firmy.
6. W polu Odczekaj ustaw czas, po którym urządzenie BlackBerry® zacznie wybierać numer wewnętrzny.
7. W polu Długość numeru wewn. ustaw domyślną długość numeru wewnętrznego.

Podręcznik użytkownika

Telefon

42

background image

8. Naciśnij klawisz Menu.
9. Kliknij Zapisz.