BlackBerry Curve 8530 8520 - Poczta głosowa

background image

Poczta głosowa

Powitanie i hasło poczty głosowej – informacje

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych metody zmiany powitania i lub hasła poczty głosowej mogą się
różnić. Sprawdzając pocztę głosową, użytkownik powinien mieć dostęp do opcji zmiany powitania lub hasła poczty
głosowej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Sprawdzanie poczty głosowej

Niektóre kompozycje umożliwiają sprawdzanie poczty głosowej z poziomu ekranu głównego.
1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij polecenie Połącz z pocztą głosową.

Zmiana numeru dostępowego poczty głosowej

Jeśli w urządzeniu BlackBerry® jeszcze nie skonfigurowano numeru dostępowego poczty głosowej, możesz wpisać
numer dostępowy innego systemu tej poczty.
1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij polecenie Opcje.
4. Kliknij opcję Poczta głosowa.
5. Wpisz numer i hasło dostępu do poczty głosowej.
6. Naciśnij klawisz Menu.
7. Kliknij Zapisz.