BlackBerry Curve 8530 8520 - Skróty telefonu

background image

Skróty telefonu

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostęne.

Podręcznik użytkownika

Telefon

46

background image

Aby zmienić dzwonek, na ekranie głównym naciśnij klawisz Send. Naciśnij klawisz Menu. Kliknij polecenie Ustaw
dzwonek
.

Aby sprawdzić pocztę głosową, naciśnij i przytrzymaj klawisz 1.

Aby przekazać połączenie przychodzące do poczty głosowej, gdy urządzenie BlackBerry® znajduje się w etui,
naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszania głośności po prawej stronie urządzenia.

Aby skonfigurować szybkie wybieranie dla kontaktu na ekranie głównym lub w aplikacji Telefon, naciśnij i
przytrzymaj klawisz, który chcesz przypisać.

Aby dodać numer wewnętrzny do głównego numeru telefonu, naciśnij klawisze Alt i X. Wpisz numer wewnętrzny.

Aby wpisać literę w polu numeru telefonu, trzymaj wciśnięty klawisz Alt i naciśnij klawisz żądanej litery.

Aby podczas wpisywania numeru telefonu wstawić znak plus (+), naciśnij klawisz O.

Aby w trakcie połączenia włączyć tryb głośnomówiący, naciśnij klawisz Speakerphone ( ) na klawiaturze. Aby w
trakcie połączenia wyłączyć tryb głośnomówiący, ponownie naciśnij klawisz Speakerphone.

Jeżeli korzystasz z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego, naciśnij klawisz Tryb głośnomówiący, aby
przestać słuchać połączenia w zestawie słuchawkowym. Aby ponownie słuchać połączenia w zestawie
słuchawkowym, jeszcze raz naciśnij klawisz Tryb głośnomówiący.

Jeżeli z urządzeniem powiązanych jest kilka numerów telefonu, to w celu zmiany aktywnego numeru telefonu
naciśnij klawisz Send na ekranie głównym. Kliknij swój numer telefonu widoczny w górnej części ekranu. Kliknij
numer telefonu.