BlackBerry Curve 8530 8520 - Szybkie wybieranie

background image

Szybkie wybieranie

Konfigurowanie szybkiego wybierania kontaktu

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Naciśnij klawisz Menu.

Podręcznik użytkownika

Telefon

32

background image

3. Kliknij polecenie Pokaż listę szybkiego wybierania.
4. Kliknij nieprzypisany klawisz.
5. Kliknij kontakt.

Aby wykonać połączenie przy użyciu funkcji szybkiego wybierania, w aplikacji telefonu, na ekranie głównym, w
wiadomości lub w liście wiadomości naciśnij i przytrzymaj klawisz przypisany do kontaktu.

Zmiana kontaktu przypisanego do klawisza szybkiego wybierania

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij polecenie Pokaż listę szybkiego wybierania.
4. Zaznacz kontakt lub numer telefonu.
5. Naciśnij klawisz Menu.
6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby zmienić kontakt przypisany do klawisza szybkiego wybierania, kliknij polecenie Edytuj. Kliknij nowy kontakt.
• Aby przypisać kontakt do innego klawisza szybkiego wybierania, kliknij polecenie Przenieś. Kliknij nowy klawisz

szybkiego wybierania.

• Aby usunąć kontakt z listy szybkiego wybierania, kliknij polecenie Usuń.