BlackBerry Curve 8530 8520 - Telekonferencje

background image

Telekonferencje

Telekonferencje - Informacje

Urządzenie BlackBerry® pozwala na ustanawianie dwóch rodzajów telekonferencji. Jeśli Twoja organizacja lub usługa
konferencyjna przekazała Ci numer mostka konferencyjnego, możesz tworzyć telekonferencje w kalendarzu urządzenia
lub komputera. Telekonferencje umożliwiają użytkownikom posiadającym urządzenia BlackBerry łatwy dostęp do
telekonferencji za pomocą opcji Dołącz teraz, jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez urządzenie. Funkcja ta eliminuje
konieczność wpisywania numeru mostka i kodów dostępu do telekonferencji. Jeśli nie masz numeru mostka, możesz
zadzwonić do kontaktów i połączyć rozmowy.

Telekonferencje

Jeśli urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią CDMA, nie można dodać więcej niż dwa numery do
telekonferencji.
1. W trakcie połączenia naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij Dodaj uczestnika.
3. Wpisz numer telefonu lub zaznacz kontakt.
4. Naciśnij klawisz Send.
5. Podczas drugiego połączenia naciśnij klawisz Send, aby zaprosić pierwszy kontakt do telekonferencji.
6. Aby przyłączyć kolejny kontakt do połączenia, powtórz kroki 1 - 5.

Podręcznik użytkownika

Telefon

33

background image

Informacje pokrewne

Zawieszanie połączenia, 27

Tworzenie łącza numeru telefonu dla połączenia telekonferencyjnego

1. Wpisz numer telefonu dla mostka połączenia telekonferencyjnego.
2. Wpisz X i kod dostępu.

Prywatna rozmowa z wybraną osobą w trakcie telekonferencji

Czynność tę można wykonać jedynie w przypadku, gdy telekonferencja tworzona jest poprzez łączenie rozmów, a nie
jest tworzona w kalendarzu.

1. Podczas telekonferencji naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij polecenie Rozmawiaj prywatnie.
3. Kliknij kontakt.

Aby powrócić do telekonferencji, naciśnij klawisz Menu. Kliknij polecenie Dołącz.

Rozłączanie osoby podczas telekonferencji

Czynność tę można wykonać jedynie w przypadku, gdy telekonferencja tworzona jest poprzez łączenie rozmów, a nie
jest tworzona w kalendarzu.

1. Podczas telekonferencji naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij polecenie Odrzuć połączenie.
3. Kliknij kontakt.

Opuszczanie telekonferencji

Czynność tę można wykonać jedynie w przypadku, gdy telekonferencja tworzona jest poprzez łączenie rozmów, a nie
jest tworzona w kalendarzu.

Możesz opuścić telekonferencję w trakcie jej trwania; będzie ona kontynuowana bez Twojego udziału. Ta funkcja może
nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.
1. Podczas telekonferencji naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij polecenie Przekaż lub Flash.

Podręcznik użytkownika

Telefon

34