BlackBerry Curve 8530 8520 - Wiele numerów telefonów

background image

Wiele numerów telefonów

Wiele numerów telefonów — informacje

Jeśli z urządzeniem BlackBerry® jest skojarzonych kilka numerów telefonów, można zmieniać numer pełniący rolę
numeru aktywnego. Z urządzeniem jest powiązanych wiele numerów telefonów, jeśli ma miejsce jedna z następujących
sytuacji:

Twoje urządzenie korzysta z karty SIM obsługującej więcej niż jeden numer telefonu.

Twój dostawca usług bezprzewodowych skonfigurował urządzenie do obsługi więcej niż jednego numeru telefonu.

Dostawca usług bezprzewodowych przekazał Ci numer telefoniczny, a Twoja firma przekazała Ci numer
telefoniczny BlackBerry® MVS Client.

Jeśli karta SIM obsługuje wiele numerów telefonów, można wykonywać połączenia jedynie z aktywnego numeru
telefonu, ale odbierać można połączenia na wszystkie numery. W trakcie prowadzenia rozmowy można otrzymywać
jedynie połączenia na aktywny numer telefonu, a połączenia na inne numery otrzymują sygnał zajętości lub są
przekazywane na pocztę głosową.

Jeśli Twój dostawca usług bezprzewodowych skonfigurował urządzenie do obsługi więcej niż jednego numeru telefonu,
to wszelkie połączenia mogą być wykonywane i odbierane wyłącznie przy użyciu aktywnego numeru. Połączenia na
inne numery telefonu otrzymują sygnał zajętości lub są przekazywane na pocztę głosową.

Jeśli dostawca usług bezprzewodowych przekazał Ci numer telefonu, a Twoja firma przekazała Ci numer telefonu
BlackBerry MVS Client, połączenia możesz wykonywać jedynie przy użyciu aktywnego numeru, ale odbierać możesz
połączenia na wszystkie numery telefonu. W trakcie prowadzenia rozmowy możesz odbierać połączenia na wszystkie
numery telefonów.

Jeśli Twój plan taryfowy usług bezprzewodowych obsługuje wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS i MMS, to pierwszy
numer widoczny na rozwijanej liście znajdującej się na górze ekranu aplikacji telefonu jest numerem używanym do
obsługi tego typu wiadomości.

Możesz zmienić opcje połączenia oczekującego, przekazywania połączeń i poczty głosowej każdego numeru
telefonicznego skojarzonego z urządzeniem.

Zmiana aktywnego numeru telefonu

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Kliknij swój numer telefonu widoczny w górnej części ekranu.
3. Kliknij numer telefonu, który chcesz ustawić, jako numer aktywny.

Podręcznik użytkownika

Telefon

43