BlackBerry Curve 8530 8520 - Wiadomości PIN

background image

Wiadomości PIN

Wiadomości PIN — informacje

Numer PIN umożliwia jednoznaczną identyfikację urządzeń BlackBerry® BlackBerry w sieci bezprzewodowej. Jeśli w
kontaktach znajdują się osoby, które używają urządzeń BlackBerry BlackBerry i znasz ich numer PIN, możesz wysłać
do tych osób wiadomości PIN. Wiadomości PIN nie są rozsyłane za pośrednictwem konta e-mail użytkownika.

Po dostarczeniu wiadomości PIN do adresata w skrzynce odbiorczej pojawia się litera D ze znacznikiem wyboru.

Wyszukiwanie swojego numeru PIN

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje. Kliknij opcję Stan.
• W wiadomości wpisz mypin , a na końcu wstaw spację.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

68

background image

Wysyłanie wiadomości PIN

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij polecenie Utwórz wiadomość PIN.
4. W polu Do wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wpisz PIN. Naciśnij klawisz Enter.
• Jeżeli dla kontaktu na liście kontaktów masz zapisany numer PIN, wpisz nazwę kontaktu. Naciśnij klawisz

Enter.

5. Wpisz wiadomość.
6. Naciśnij klawisz Menu.
7. Kliknij polecenie Wyślij.

Informacje pokrewne

Listy wysyłkowe, 167

Ustawianie wysokiego priorytetu dla otrzymywanych wiadomości PIN

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij Opcje.
4. Kliknij opcję Opcje ogólne.
5. Ustaw wartość pola Wyświetlaj wiadomości PIN na czerwono na Tak.
6. Naciśnij klawisz Menu.
7. Kliknij Zapisz.