BlackBerry Curve 8530 8520 - Kompozycje

background image

Kompozycje

Kompozycje — informacje

Niektórzy dostawcy usług bezprzewodowych umożliwiają ustawienie w urządzeniu BlackBerry® kompozycji, która
zmienia sposób wyświetlania takich obiektów, jak aplikacje, wskaźniki, słowa i ikony. Kompozycje mogą być już
zapisane w pamięci urządzenia lub można je pobrać w formacie .cod.

Zmiana kompozycji

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij polecenie Opcje.
3. Kliknij Opcje kompozycji.
4. Kliknij kompozycję.
5. Aby zmienić układ ekranu głównego, kliknij jedną z opcji w części Ustawianie układu ekranu głównego.
6. Kliknij Zapisz.

Usuwanie kompozycji

Można usuwać wyłącznie kompozycje pobrane do urządzenia BlackBerry®.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij opcję Kompozycja.
3. Zaznacz kompozycję.
4. Naciśnij klawisz Menu.
5. Kliknij przycisk Usuń.

Pobieranie kompozycji

Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij opcję Kompozycja.
3. Naciśnij klawisz Menu.
4. Kliknij polecenie Pobierz kompozycje.

Podręcznik użytkownika

Wyświetlacz i klawiatura

213