BlackBerry Curve 8530 8520 - Lista preferowanych sieci bezprzewodowych

background image

Lista preferowanych sieci bezprzewodowych

Lista preferowanych sieci bezprzewodowych — informacje

Dostawca usług bezprzewodowych może mieć umowy z innymi dostawcami usług bezprzewodowych, którzy
umożliwiają użytkownikowi korzystanie z ich usług podczas podróży. Lista preferowanych sieci bezprzewodowych
umożliwia ustalenie kolejności, w jakiej urządzenie BlackBerry® będzie się łączyło z innymi sieciami bezprzewodowymi.

Urządzenie próbuje się połączyć z sieciami bezprzewodowymi w kolejności ich występowania na liście preferowanych
sieci bezprzewodowych. Podczas podróży urządzenie w pierwszej kolejności wyszukuje sieci bezprzewodowe
znajdujące się na liście. Jeśli żadna sieć bezprzewodowa z listy nie jest dostępna, urządzenie automatycznie połączy
się z kolejną dostępną siecią bezprzewodową.

Uwaga: W roamingu z reguły naliczane są dodatkowe opłaty. Więcej informacji na temat kosztów związanych z
roamingiem można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Podręcznik użytkownika

Zasięg sieci bezprzewodowej

260

background image

Dodawanie sieci bezprzewodowej do listy preferowanych sieci
bezprzewodowych

Aby wykonać tę czynność, urządzenie BlackBerry® musi być połączone z siecią GSM® lub UMTS®.

Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Opcje sieci telefonii komórkowej.
3. Naciśnij klawisz Menu.
4. Kliknij polecenie Lista preferowanych sieci.
5. Naciśnij klawisz Menu.
6. Kliknij polecenie Dodaj sieć.
7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wyszukać sieć bezprzewodową w celu dodania jej do listy, kliknij opcję Wybierz z dostępnych sieci. Kliknij

sieć bezprzewodową. Kliknij opcję Wybierz sieć.

• Aby wyszukać bezprzewodową sieć, z której urządzenie już wcześniej korzystało, kliknij opcję Wybierz ze

znanych sieci. Kliknij sieć bezprzewodową. Kliknij opcję Wybierz sieć.

• Aby dodać sieć, kliknij opcję Ręczny wpis. Ustaw priorytet sieci. Wpisz kod MCC i MNC sieci.

8. Naciśnij klawisz Menu.
9. Kliknij Zapisz.

Usuwanie sieci bezprzewodowej z listy preferowanych sieci
bezprzewodowych

Aby wykonać tę czynność, urządzenie BlackBerry® musi być połączone z siecią GSM® lub UMTS®.

Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Opcje sieci telefonii komórkowej.
3. Naciśnij klawisz Menu.
4. Kliknij polecenie Lista preferowanych sieci.
5. Zaznacz sieć bezprzewodową.
6. Naciśnij klawisz Menu.
7. Kliknij przycisk Usuń.
8. Naciśnij klawisz Menu.
9. Kliknij Zapisz.

Zmiana kolejności preferowanych sieci bezprzewodowych

Aby wykonać tę czynność, urządzenie BlackBerry® musi być połączone z siecią GSM® lub UMTS®.

Podręcznik użytkownika

Zasięg sieci bezprzewodowej

261

background image

Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych. Urządzenie BlackBerry łączy
się z sieciami w kolejności, w jakiej występują one na liście sieci preferowanych.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Opcje sieci telefonii komórkowej.
3. Naciśnij klawisz Menu.
4. Kliknij polecenie Lista preferowanych sieci.
5. Zaznacz sieć bezprzewodową.
6. Naciśnij klawisz Menu.
7. Kliknij opcję Przenieś.
8. Kliknij nowe miejsce.
9. Naciśnij klawisz Menu.
10. Kliknij Zapisz.