BlackBerry Curve 8530 8520 - Włączanie/wyłączanie usługi danych i ustawianie opcji roamingu

background image

Włączanie/wyłączanie usługi danych i ustawianie opcji
roamingu

W zależności od używanego planu taryfowego w urządzeniu BlackBerry® można wyłączać usługi danych (wiadomości
e-mail, PIN, MMS i przeglądarka), pozostawiając aktywne jedynie funkcje telefonu i wiadomości SMS. Można także
ustawić urządzenie, by wyłączało usługi danych w trybie roamingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u
dostawcy usług bezprzewodowych.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Opcje sieci telefonii komórkowej.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby włączyć lub wyłączyć usługę danych, zmień ustawienie pola Usługi danych.
• Aby włączyć lub wyłączyć usługę danych w trybie roamingu, zmień ustawienie pola W czasie roamingu.
• Aby w trybie roamingu otrzymać monit pozwalający na włączenie lub wyłączenie usługi danych, zmień

ustawienie pola W czasie roamingu na Monituj.

4. Naciśnij klawisz Menu.

Podręcznik użytkownika

Zasięg sieci bezprzewodowej

257

background image

5. Kliknij Zapisz.