BlackBerry Curve 8530 8520 - Pamięć urządzenia przeznaczona dla aplikacji wyczerpuje się

background image

Pamięć urządzenia przeznaczona dla aplikacji wyczerpuje się

Gdy stan pamięci aplikacji w urządzeniu BlackBerry® stanie się niski, wyświetlone zostanie okno dialogowe z listą
rzadko używanych aplikacji i języków. Za pomocą tej listy można wykasować wybrane aplikacje i języki.

Staraj się postępować według następujących zaleceń:

Sprawdź, czy zostały usunięte stare wiadomości e-mail i MMS, zwłaszcza jeżeli zawierają załączniki.

Sprawdź, czy zostały usunięte kontakty, które znajdują się już w książce adresowej firmy.

Sprawdź, czy zostały usunięte pliki multimedialne z pamięci urządzenia.

Jeżeli oprogramowanie BlackBerry® Device Software było niedawno aktualizowane za pośrednictwem sieci
bezprzewodowej, sprawdź, czy została usunięta poprzednia wersja oprogramowania BlackBerry Device Software.

Sprawdź, czy została wyczyszczona pamięć podręczna przeglądarki.

Podręcznik użytkownika

Zasilanie, bateria i pamięć

274