Ajutor BlackBerry Curve 8530 8520

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 8520/8530 Smartphones

Versiune: 5.0

Ghidul utilizatorului

Pentru a găsi cele mai recente ghiduri de utilizare, vizitaţi

www.blackberry.com/docs/smartphones.

background image

SWDT643442-643442-0813085432-023

background image

Cuprins

Bun venit la BlackBerry!.................................................................................................................................................................

9

Disponibilitatea caracteristicilor......................................................................................................................................................

9

Informaţii suplimentare...................................................................................................................................................................

10

Iniţiere în utilizarea dispozitivului....................................................................................................................................................

10

Navigarea şi introducerea textului..................................................................................................................................................

11

Elementele de bază ale dispozitivului BlackBerry..........................................................................................................................

12

Depanare: elemente de bază.........................................................................................................................................................

15

Scurtături........................................................................................................................................................................................

19

Scurtături de bază BlackBerry........................................................................................................................................................

19

Scurtături pe telefon.......................................................................................................................................................................

19

Scurtături pentru mesaje................................................................................................................................................................

20

Scurtături pentru introducerea textului............................................................................................................................................

21

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente...........................................................................................................................................

21

Scurtături media.............................................................................................................................................................................

22

Scurtături browser..........................................................................................................................................................................

23

Scurtături calendar.........................................................................................................................................................................

23

Scurtăturile pentru căutare.............................................................................................................................................................

24

Scurtături pentru hărţi.....................................................................................................................................................................

24

Depanare: comenzi rapide.............................................................................................................................................................

25

Telefon............................................................................................................................................................................................

26

Elemente de bază ale telefonului...................................................................................................................................................

26

Apeluri de urgenţă..........................................................................................................................................................................

29

Volum.............................................................................................................................................................................................

30

Mesageria vocală...........................................................................................................................................................................

32

Apelarea rapidă..............................................................................................................................................................................

32

Apelurile de tip conferinţă...............................................................................................................................................................

33

Jurnalele de apeluri........................................................................................................................................................................

35

Apelul în aşteptare..........................................................................................................................................................................

37

Redirecţionarea apelurilor..............................................................................................................................................................

37

Blocarea apelurilor..........................................................................................................................................................................

39

Apelare fixă.....................................................................................................................................................................................

40

Apelarea inteligentă........................................................................................................................................................................

42

Numere de telefon multiple.............................................................................................................................................................

43

Opţiunile telefonului........................................................................................................................................................................

44

Scurtături pe telefon.......................................................................................................................................................................

47

Depanare: telefon...........................................................................................................................................................................

47

Comenzile vocale...........................................................................................................................................................................

50

background image

Efectuarea unei acţiuni utilizând o comandă vocală......................................................................................................................

50

Comenzi vocale disponibile............................................................................................................................................................

50

Modificarea limbii pentru comenzile vocale....................................................................................................................................

51

Dezactivarea listelor de opţiuni pentru comenzile vocale...............................................................................................................

51

Modificarea opţiunilor pentru solicitările vocale..............................................................................................................................

51

Îmbunătăţirea recunoaşterii vocale.................................................................................................................................................

52

Depanare: apelare vocală..............................................................................................................................................................

52

Mesaje............................................................................................................................................................................................

53

Elementele de bază ale mesajelor.................................................................................................................................................

53

Mesajele de e-mail.........................................................................................................................................................................

59

Mesajele cu cod PIN.......................................................................................................................................................................

69

Mesajele text SMS..........................................................................................................................................................................

70

Mesajele MMS................................................................................................................................................................................

75

Opţiunile listei de mesaje................................................................................................................................................................

78

Mesajele protejate S/MIME............................................................................................................................................................

83

Mesaje criptate native IBM Lotus Notes.........................................................................................................................................

89

Mesajele protejate prin PGP...........................................................................................................................................................

90

Scurtături pentru mesaje................................................................................................................................................................

97

Depanare: mesaje..........................................................................................................................................................................

98

Fişiere şi ataşamente.....................................................................................................................................................................

103

Elementele de bază ale fişierelor şi ataşamentelor........................................................................................................................

103

Gestionarea fişierelor şi a ataşamentelor.......................................................................................................................................

106

Documente.....................................................................................................................................................................................

107

Foi de calcul...................................................................................................................................................................................

108

Fişiere media..................................................................................................................................................................................

109

Prezentări.......................................................................................................................................................................................

109

Ataşamentele de tip vCard.............................................................................................................................................................

110

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente...........................................................................................................................................

110

Depanarea ataşamentelor..............................................................................................................................................................

111

Media..............................................................................................................................................................................................

112

Fişiere audio şi video......................................................................................................................................................................

112

Cameră video.................................................................................................................................................................................

118

Cameră foto....................................................................................................................................................................................

120

Imagini............................................................................................................................................................................................

122

Administrarea fişierelor media........................................................................................................................................................

124

Carduri de memorie şi media.........................................................................................................................................................

126

Transferarea şi descărcarea fişierelor media.................................................................................................................................

130

Scurtături media.............................................................................................................................................................................

135

Depanare: media............................................................................................................................................................................

136

background image

Browser..........................................................................................................................................................................................

139

Elementele de bază ale browserului...............................................................................................................................................

139

Marcajele din browser....................................................................................................................................................................

143

Alimentările Web............................................................................................................................................................................

145

Opţiunile browserului......................................................................................................................................................................

147

Securitatea browserului..................................................................................................................................................................

151

Browserul Push..............................................................................................................................................................................

154

Scurtături browser..........................................................................................................................................................................

155

Depanare: browser.........................................................................................................................................................................

156

Data, ora şi alarma.........................................................................................................................................................................

157

Setarea manuală a datei şi orei......................................................................................................................................................

157

Obţinerea automată a datei şi orei de la reţeaua wireless.............................................................................................................

157

Modificarea ecranului afişat în timpul încărcării..............................................................................................................................

157

Modificarea aspectului ceasului......................................................................................................................................................

158

Afişarea celei de a doua zone de fus orar......................................................................................................................................

158

Activarea modului de noapte al ceasului........................................................................................................................................

158

Setarea opţiunilor pentru modul de noapte al ceasului..................................................................................................................

158

Activarea alarmei............................................................................................................................................................................

159

Oprirea sunetului alarmei...............................................................................................................................................................

159

Modificarea opţiunilor de înştiinţare prin alarmă.............................................................................................................................

159

Utilizarea cronometrului..................................................................................................................................................................

160

Setarea temporizatorului................................................................................................................................................................

160

Modificarea opţiunilor temporizatorului pentru înştiinţare...............................................................................................................

160

Depanarea datei, orei şi alarmei.....................................................................................................................................................

161

Organizatorul personal...................................................................................................................................................................

162

Contacte.........................................................................................................................................................................................

162

Calendar.........................................................................................................................................................................................

169

Sarcini.............................................................................................................................................................................................

182

Mementouri.....................................................................................................................................................................................

185

Clasificarea contactelor, sarcinilor sau mementourilor...................................................................................................................

187

Calculator.......................................................................................................................................................................................

188

Tonuri de apel, sunete şi alarme....................................................................................................................................................

190

Elementele de bază ale tonurilor de apel, sunetelor şi alarmelor...................................................................................................

190

Înştiinţarea prin LED.......................................................................................................................................................................

193

Depanare: tonuri de apel, sunete şi alerte......................................................................................................................................

194

Introducerea textului.......................................................................................................................................................................

195

Informaţii elementare despre introducerea textului........................................................................................................................

195

background image

Metodele de introducere a textului.................................................................................................................................................

196

Opţiuni de introducere a textului.....................................................................................................................................................

197

Corectorul ortografic.......................................................................................................................................................................

198

Dicţionarul personalizat..................................................................................................................................................................

200

AutoText.........................................................................................................................................................................................

202

Scurtături pentru introducerea textului............................................................................................................................................

203

Depanare: introducere text.............................................................................................................................................................

204

Limbă..............................................................................................................................................................................................

205

Modificarea limbii de afişare...........................................................................................................................................................

205

Adăugarea unei limbi de afişare.....................................................................................................................................................

205

Ştergerea unei limbi de afişare.......................................................................................................................................................

205

Despre limbile pentru introducerea textului....................................................................................................................................

205

Modificarea limbii de introducere a textului....................................................................................................................................

205

Utilizarea unei scurtături pentru schimbarea limbii de introducere a textului în timpul tastării.......................................................

206

Modificarea scurtăturii pentru schimbarea limbii de introducere a textului.....................................................................................

206

Dezactivarea scurtăturii pentru schimbarea limbii de introducere a textului..................................................................................

207

Modificarea opţiunilor de afişare a contactelor...............................................................................................................................

207

Depanare: limbă.............................................................................................................................................................................

208

Modificarea limbii pentru comenzile vocale....................................................................................................................................

208

Afişajul şi tastatura.........................................................................................................................................................................

209

Iluminarea fundalului......................................................................................................................................................................

209

Opţiunile de afişare.........................................................................................................................................................................

209

Tastatură........................................................................................................................................................................................

212

Teme..............................................................................................................................................................................................

213

Depanare: ecran.............................................................................................................................................................................

214

Căutare...........................................................................................................................................................................................

216

Mesajele, ataşamentele şi paginile Web........................................................................................................................................

216

Datele din organizator....................................................................................................................................................................

219

Scurtăturile pentru căutare.............................................................................................................................................................

220

Sincronizarea..................................................................................................................................................................................

221

Despre sincronizare........................................................................................................................................................................

221

Reconcilierea mesajelor de e-mail prin intermediul reţelei wireless...............................................................................................

221

Ştergerea mesajelor de e-mail prin intemediul reţelei wireless......................................................................................................

222

Cerinţe preliminare: Sincronizarea datelor organizatorului prin intermediul reţelei wireless..........................................................

222

Sincronizarea datelor organizatorului prin intermediul reţelei wireless..........................................................................................

222

Despre conflictele de sincronizare..................................................................................................................................................

223

Gestionarea conflictelor de reconciliere a e-mailului......................................................................................................................

223

Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor.........................................................................................................................

224

background image

Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor dispozitivului................................................................................................

224

Cerinţe preliminare: Restaurarea datelor prin intermediul reţelei wireless.....................................................................................

224

Ştergerea datelor din dispozitiv, aplicaţiilor de la terţi sau fişierelor de pe cardul media...............................................................

225

Golirea dosarului de elemente şterse de pe computer prin intermediul dispozitivului dvs.............................................................

225

Depanare: sincronizare..................................................................................................................................................................

226

Tehnologia Bluetooth......................................................................................................................................................................

228

Elementele de bază ale tehnologiei Bluetooth...............................................................................................................................

228

Opţiunile pentru tehnologia Bluetooth............................................................................................................................................

231

Depanare: tehnologie Bluetooth®..................................................................................................................................................

235

Tehnologia GPS.............................................................................................................................................................................

237

Despre tehnologia GPS..................................................................................................................................................................

237

Obţinerea locaţiei dvs. prin GPS....................................................................................................................................................

237

Dezactivarea asistenţei pentru locaţie............................................................................................................................................

237

Împiedicarea depistării locaţiei dvs.................................................................................................................................................

238

Depanare: tehnologie GPS.............................................................................................................................................................

238

Hărţi................................................................................................................................................................................................

239

Elementele de bază ale hărţilor......................................................................................................................................................

239

Navigare.........................................................................................................................................................................................

241

Semnele de carte ale hărţilor..........................................................................................................................................................

242

Opţiunile pentru hărţi......................................................................................................................................................................

243

Scurtături pentru hărţi.....................................................................................................................................................................

245

Depanare: hărţi...............................................................................................................................................................................

245

Aplicaţii...........................................................................................................................................................................................

247

Despre sarcinile multiple................................................................................................................................................................

247

Menţinerea rulării unei aplicaţii şi comutarea la altă aplicaţie.........................................................................................................

247

Menţinerea rulării unei aplicaţii şi revenirea la ecranul de întâmpinare..........................................................................................

247

Închiderea unei aplicaţii pentru a nu mai rula.................................................................................................................................

248

Despre adăugarea de aplicaţii........................................................................................................................................................

248

Despre aplicaţiile de mesagerie instantanee..................................................................................................................................

248

Despre aplicaţiile pentru reţele sociale...........................................................................................................................................

249

Adăugarea, actualizarea sau revenirea la versiunea anterioară a unei aplicaţii utilizând centrul de aplicaţii................................

249

Adăugarea unei aplicaţii.................................................................................................................................................................

249

Vizualizarea proprietăţilor unei aplicaţii..........................................................................................................................................

250

Ştergerea unei aplicaţii a unei terţe părţi........................................................................................................................................

250

Recepţionarea unei solicitări de parolă a dispozitivului înainte de a adăuga o aplicaţie................................................................

250

Vizualizarea dimensiunii unei bazei de date de aplicaţie...............................................................................................................

250

Verificarea actualizărilor de aplicaţii...............................................................................................................................................

251

Depanare: aplicaţii..........................................................................................................................................................................

251

background image

BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................

252

Despre actualizarea BlackBerry Device Software..........................................................................................................................

252

Actualizarea software-ului BlackBerry Device Software prin intermediul reţelei wireless..............................................................

252

Revenirea la versiunea anterioară a BlackBerry Device Software.................................................................................................

253

Ştergerea versiunii anterioare a BlackBerry Device Software........................................................................................................

253

Căutarea actualizărilor BlackBerry Device Software pe care le puteţi instala prin reţeaua wireless..............................................

253

Despre actualizarea BlackBerry Device Software de pe un site web.............................................................................................

254

Actualizarea BlackBerry Device Software de pe un site web.........................................................................................................

254

Depanare: BlackBerry Device Software.........................................................................................................................................

255

Nivelul de acoperire al reţelei wireless...........................................................................................................................................

256

Activarea conexiunii la reţeaua wireless.........................................................................................................................................

256

Oprirea conexiunii la reţeaua wireless............................................................................................................................................

256

Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor de roaming........................................................................

256

Reţele wireless la care se conectează dispozitivul dvs..................................................................................................................

257

Modificarea vitezei conexiunii pentru reţeaua wireless..................................................................................................................

257

Activarea înştiinţării prin LED pentru acoperirea wireless..............................................................................................................

257

Verificarea stării conexiunilor şi serviciilor reţelei...........................................................................................................................

258

Roaming.........................................................................................................................................................................................

258

Lista de reţele wireless preferate....................................................................................................................................................

259

Depanarea acoperirii reţelei wireless.............................................................................................................................................

261

Tehnologie Wi-Fi............................................................................................................................................................................

262

Despre conectarea la o reţea Wi-Fi................................................................................................................................................

262

Activarea tehnologiei Wi-Fi.............................................................................................................................................................

262

Conectarea la o reţea Wi-Fi............................................................................................................................................................

262

Conectarea la o reţea Wi-Fi utilizând metoda de configurare Push Button....................................................................................

263

Conectarea la o reţea Wi-Fi utilizând metoda PIN.........................................................................................................................

263

Despre profilurile Wi-Fi...................................................................................................................................................................

264

Modificarea ordinii profilurilor Wi-Fi................................................................................................................................................

264

Ştergerea unui profil Wi-Fi..............................................................................................................................................................

265

Împiedicarea conectării dispozitivului la o reţea Wi-Fi....................................................................................................................

265

Dezactivarea solicitării care apare pentru hotspot-urile şi reţelele Wi-Fi la care vă conectaţi manual...........................................

265

Setările avansate pentru conectarea Wi-Fi....................................................................................................................................

265

Setări de conectare UMA...............................................................................................................................................................

269

Depanare pentru tehnologia Wi-Fi..................................................................................................................................................

269

Alimentarea, bateria şi memoria.....................................................................................................................................................

271

Oprirea dispozitivului......................................................................................................................................................................

271

Setarea pornirii şi opririi automate a dispozitivului.........................................................................................................................

271

Resetarea dispozitivului..................................................................................................................................................................

271

background image

Verificarea nivelului bateriei............................................................................................................................................................

271

Mărirea duratei de viaţă a bateriei..................................................................................................................................................

272

Formatarea memoriei dispozitivului sau a unui card media...........................................................................................................

272

Vizualizarea volumului de memorie disponibilă..............................................................................................................................

272

Cea mai bună soluţie: Economisirea memoriei pe dispozitivul dvs................................................................................................

273

Memoria pentru aplicaţii de pe dispozitivul meu este redusă.........................................................................................................

273

Cardul SIM......................................................................................................................................................................................

274

Despre agenda din cardul SIM.......................................................................................................................................................

274

Adăugarea unui contact în cardul SIM...........................................................................................................................................

274

Copierea contactelor de pe cardul SIM în lista de contacte...........................................................................................................

274

Copierea unui contact din lista de contacte pe cardul SIM............................................................................................................

275

Modificarea unui contact de pe cardul SIM....................................................................................................................................

275

Ştergerea unui contact de pe cardul SIM.......................................................................................................................................

275

Stocarea mesajelor text SMS în cardul SIM...................................................................................................................................

275

Despre securitatea cardului SIM....................................................................................................................................................

276

Protejarea cardului SIM cu un cod PIN..........................................................................................................................................

276

Modificarea codului PIN al cardului SIM.........................................................................................................................................

276

Modificarea numelui de afişare al unui număr de telefon...............................................................................................................

277

Securitate.......................................................................................................................................................................................

278

Elementele de bază ale securităţii..................................................................................................................................................

278

Administratorul de parole................................................................................................................................................................

280

Criptare...........................................................................................................................................................................................

283

Ştergerea memoriei........................................................................................................................................................................

285

Certificate.......................................................................................................................................................................................

287

Cheile PGP.....................................................................................................................................................................................

295

Serverele de certificate...................................................................................................................................................................

302

Depozitele de chei..........................................................................................................................................................................

304

Cardurile inteligente........................................................................................................................................................................

307

Simbolurile software.......................................................................................................................................................................

311

Setările VPN...................................................................................................................................................................................

312

Despre testele automate de securitate...........................................................................................................................................

313

Verificarea software-ului de securitate...........................................................................................................................................

313

Controlul aplicaţiilor de la terţe părţi...............................................................................................................................................

314

Depanare: securitate......................................................................................................................................................................

318

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare......................................................................................................................

319

Registrele de servicii......................................................................................................................................................................

319

Rapoartele de diagnosticare...........................................................................................................................................................

320

Rapoarte de diagnosticare Wi-Fi....................................................................................................................................................

322

background image

Opţiunile de accesibilitate...............................................................................................................................................................

324

Despre opţiunile de accesibilitate...................................................................................................................................................

324

Afişarea subtitrărilor în chenar în clipuri video................................................................................................................................

324

Modificarea fontului de afişare........................................................................................................................................................

324

Utilizarea inversării contrastului pentru ecran.................................................................................................................................

324

Utilizarea tonurilor de gri pentru ecran...........................................................................................................................................

325

Setarea numărului de pictograme care apar în ecranul principal...................................................................................................

325

Activarea sunetelor pentru evenimente..........................................................................................................................................

325

Alocarea de tonuri de apel şi alarme unui contact.........................................................................................................................

325

Compatibilitatea cu TTY.................................................................................................................................................................

326

Apelarea prin comandă vocală.......................................................................................................................................................

327

AutoText.........................................................................................................................................................................................

327

Metoda de introducere predictivă...................................................................................................................................................

327

BrickBreaker...................................................................................................................................................................................

329

Despre BrickBreaker......................................................................................................................................................................

329

Capsulele BrickBreaker..................................................................................................................................................................

329

Punctajul BrickBreaker...................................................................................................................................................................

330

Cum se joacă BrickBreaker............................................................................................................................................................

330

Ajustarea volumului........................................................................................................................................................................

330

Setarea vitezei paletei....................................................................................................................................................................

331

Trimiterea unui punctaj către site-ul Web cu punctaje maxime al BrickBreaker.............................................................................

331

Verificarea punctajelor maxime de pe site-ul Web al jocului BrickBreaker.....................................................................................

331

Jocul Word Mole.............................................................................................................................................................................

332

Elementele de bază ale jocului Word Mole....................................................................................................................................

332

Jocurile pentru un singur jucător....................................................................................................................................................

333

Jocurile cu mai mulţi jucători..........................................................................................................................................................

334

Depanare: Word Mole....................................................................................................................................................................

336

Glosar.............................................................................................................................................................................................

337

Notificare legală..............................................................................................................................................................................

342