BlackBerry Curve 8530 8520 - Mărirea duratei de viaţă a bateriei

background image

Mărirea duratei de viaţă a bateriei

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

Setaţi dispozitivul BlackBerry® să pornească şi să se oprească automat.

Încărcaţi regulat dispozitivul.

Păstraţi curate contactele bateriei. La fiecare câteva luni, utilizaţi un pămătuf din bumbac sau o bucată de pânză
uscată pentru a curăţa contactele metalice ale bateriei şi dispozitivului.

Setaţi iluminatul de fundal să rămână activ pentru o perioadă mai scurtă de timp şi micşoraţi-i luminozitatea.

Dezactivaţi conexiunea la o reţea wireless atunci când nu vă aflaţi în zona de acoperire a unei reţele wireless.

Comutaţi înştiinţările prin vibraţii la înştiinţări prin sunete sau înştiinţări prin LED, reduceţi volumul înştiinţărilor prin
sunet sau selectaţi un ton de apel mai scurt.

Ştergeţi mesajul original atunci când trimiteţi un răspuns.

Trimiteţi un mesaj la mai multe contacte utilizând Adăugare la, Adăugare CC sau Adăugare BCC.

Dacă dispozitivul dvs. are cameră cu bliţ, dezactivaţi bliţul.

Închideţi aplicaţiile de la terţe părţi din meniul de aplicaţii când aţi terminat de lucrat cu acestea.

Schimbaţi opţiunile pentru grafică animată ale browserului astfel încât acestea să se repete mai rar în paginile Web.

Informaţii înrudite

Ştergerea textului original dintr-un mesaj de răspuns, 59
Adăugarea unui contact în BCC (copie carbon invizibilă), 53
Setarea intensităţii iluminării de fundal, 209
Oprirea conexiunii la reţeaua wireless, 256