BlackBerry Curve 8530 8520 - Elementele de bază ale dispozitivului BlackBerry

background image

Elementele de bază ale dispozitivului BlackBerry

Efectuarea unui apel

1. În ecranul de întâmpinare sau în aplicaţia telefonică, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Introduceţi un număr de telefon.
• Introduceţi o parte din numele unui contact. Evidenţiaţi un contact sau un număr de telefon.

2. Apăsaţi tasta Trimitere.

Pentru a încheia apelul, apăsaţi tasta Terminare.

Informaţii înrudite

Adăugarea unei pauze sau unei aşteptări la un număr de telefon, 163
Comenzi vocale disponibile, 50

Schimbarea tonului de apel

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete.
2. Faceţi clic pe Setare Tonuri de apel/Alarme.
3. Faceţi clic pe aplicaţia sau elementul pe care doriţi să le modificaţi.
4. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a utiliza un ton de apel preîncărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe un ton de apel.
• Pentru a utiliza un ton de apel pe care l-aţi descărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe Selectare muzică.

Navigaţi către un dosar care conţine tonuri de apel. Faceţi clic pe un ton de apel.

5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.

Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta

.

3. Faceţi clic pe Compunere e-mail.
4. În câmpul Către, introduceţi o adresă de e-mail sau numele unui contact.
5. Introduceţi textul mesajului.
6. Apăsaţi tasta

.

7. Faceţi clic pe Trimitere.

Informaţii înrudite

Căutarea contactelor în agenda organizaţiei dvs., 163
Listele de corespondenţă, 166

Ghidul utilizatorului

Bun venit la BlackBerry!

12

background image

Trimiterea unui mesaj text SMS

Puteţi trimite un mesaj text SMS unui număr de până la zece destinatari.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta

.

3. Faceţi clic pe Compunere SMS.
4. În câmpul Către, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Introduceţi un număr de telefon pentru SMS (inclusiv prefixul ţării şi al regiunii).
• Introduceţi numele unui contact.
• Introduceţi o parte din numele unui contact. Faceţi clic pe un contact.
• Dacă dispozitivul este conectat la o reţea CDMA, puteţi introduce o adresă de e-mail.

5. Introduceţi textul mesajului.
6. Apăsaţi tasta

.

7. Faceţi clic pe Trimitere.

Informaţii înrudite

Listele de corespondenţă, 166

Adăugarea unui contact

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
2. Faceţi clic pe Contact nou.
3. Introduceţi informaţiile de contact.
4. Apăsaţi tasta

.

5. Faceţi clic pe Salvare.

Programarea unei întâlniri

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta

.

3. Faceţi clic pe Nou.
4. Introduceţi informaţiile despre întâlnire.
5. Dacă întâlnirea este recurentă, modificaţi câmpul Recurenţă.
6. Apăsaţi tasta

.

7. Faceţi clic pe Salvare.

Informaţii înrudite

Oprirea dispozitivului, 271

Realizarea unei fotografii

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Apăsaţi tasta personalizabilă din dreapta în jos.

Ghidul utilizatorului

Bun venit la BlackBerry!

13

background image

Informaţii înrudite

Înregistrarea unui clip video, 14

Înregistrarea unui clip video

Pentru a efectua această sarcină, este posibil să aveţi nevoie de un card media în dispozitivul BlackBerry®.

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe pictograma Cameră video.
3. Pentru a începe înregistrarea, faceţi clic pe pictograma Înregistrare.
4. Pentru a opri temporar înregistrarea, faceţi clic pe pictograma Pauză.

Notă: Volumul aproximativ de memorie disponibilă pentru salvarea clipurilor video apare în partea de jos a ecranului
când înregistrarea video este întreruptă temporar.

Informaţii înrudite

Redarea unui fişier media, 112
Realizarea unei fotografii, 13

Vizitarea unei pagini Web

În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless, pot fi afişate mai multe browsere pe dispozitivul dvs. BlackBerry®.
Pentru informaţii suplimentare despre modificările asociate cu utilizarea fiecărui browser, contactaţi furnizorul de servicii
wireless.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Dacă este afişat un câmp pentru adresa Web pe ecran, introduceţi o adresă Web.
• Dacă nu este afişat un câmp pentru adresa Web pe ecran, apăsaţi tasta

. Faceţi clic pe Du-te la. Introduceţi

o adresă Web.

3. Apăsaţi tasta Enter.

Activarea alarmei

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Setare alarmă.
4. Glisaţi cu degetul pe trackpad în sus sau în jos pentru a evidenţia Activat sau Zilele săptămânii. Glisaţi degetul

pentru a evidenţia Activat sau Zile lucrătoare.

5. Apăsaţi pe tasta Escape.
6. Faceţi clic pe Salvare.

În partea superioară a ecranului de întâmpinare, este afişat un indicator pentru oră.

Informaţii înrudite

Oprirea dispozitivului, 271

Ghidul utilizatorului

Bun venit la BlackBerry!

14

background image

Asocierea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth®

Unele dispozitive compatibile Bluetooth® au chei de acces pe care trebuie să le introduceţi înainte de a realiza
împerecherea.
1. În aplicaţia de configurare Bluetooth®, faceţi clic pe Căutare sau Ascultare.
2. Dacă este necesar, faceţi clic pe un dispozitiv compatibil Bluetooth®.
3. Dacă este necesar, introduceţi cheia de acces pentru dispozitivul compatibil Bluetooth® în dispozitivul dvs.

BlackBerry®.

4. Dacă este necesar, introduceţi cheia de acces pentru dispozitivul compatibil Bluetooth® în dispozitivul dvs.

compatibil Bluetooth®.