BlackBerry Curve 8530 8520 - Depanare: apelare vocală

background image

Depanare: apelare vocală

Nu pot efectua apeluri utilizând comenzi vocale

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Dacă utilizaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth®, precum un set auto handsfree sau un set de căşti wireless,

verificaţi dacă dispozitivul compatibil Bluetooth® acceptă această caracteristică şi dacă aţi asociat dispozitivul
compatibil Bluetooth® cu dispozitivul BlackBerry.

• Verificaţi dacă tastatura este deblocată.
• Verificaţi dacă limba pe care o utilizaţi pentru a rosti comenzile vocale este aceeaşi cu limba pentru apelare

vocală pe care aţi setat-o în opţiunile pentru limbă. Este posibil ca anumite limbi să nu fie acceptate.

Informaţii înrudite

Tehnologia Bluetooth, 228
Modificarea limbii pentru comenzile vocale, 51

Dispozitivul nu recunoaşte numele sau numerele din comenzile vocale

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Rostiţi prenumele şi numele contactului.
• Îmbunătăţiţi recunoaşterea vocală a numerelor.

Ghidul utilizatorului

Comenzile vocale

52