BlackBerry Curve 8530 8520 - Modificarea opţiunilor pentru solicitările vocale

background image

Modificarea opţiunilor pentru solicitările vocale

După ce rostiţi o comandă vocală, este posibil ca solicitările vocale să vă solicite informaţii suplimentare sau clarificări,
sau să citească instrucţiuni care apar pe ecran.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Apelare prin comandă vocală.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a dezactiva solicitările vocale, modificaţi câmpul Solicitări audio la Fără solicitări.
• Pentru a activa solicitările vocale, modificaţi câmpul Solicitări audio la Solicitări de bază.
• Pentru a activa solicitările vocale şi pentru ca acestea să citească instrucţiunile care apar pe ecran, modificaţi

câmpul Solicitare audio la Solicitări detaliate.

Ghidul utilizatorului

Comenzile vocale

51

background image

4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Salvare.