BlackBerry Curve 8530 8520 - Utilizarea cronometrului

background image

Utilizarea cronometrului

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Cronometru.
4. Faceţi clic pe pictograma start/stop.
5. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a înregistra timpul unei ture, faceţi clic pe pictograma Tură.
• Pentru a opri cronometrarea, faceţi clic din nou pe pictograma start/stop.
• Pentru a trimite rezultatele într-un mesaj, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Trimitere rezultate. Faceţi

clic pe un tip de mesaj.