BlackBerry Curve 8530 8520 - Opţiunile pentru hărţi

background image

Opţiunile pentru hărţi

Setarea receptorului GPS pe care doriţi să-l utilizaţi pentru a vă urmări
deplasarea

Pentru a efectua această sarcină, dacă nu aveţi un receptor GPS intern, trebuie să asociaţi dispozitivul BlackBerry®
cu un receptor GPS compatibil Bluetooth®.

1. Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Opţiuni.
3. Modificaţi câmpul Sursă GPS.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.

Ştergerea memoriei intermediare a hărţii

1. Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Opţiuni.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Ştergere memorie intermediară.

Ghidul utilizatorului

Hărţi

243

background image

5. Faceţi clic pe Ştergere.

Vizualizarea informaţiilor de stare în partea superioară a hărţii

Puteţi vizualiza informaţii despre nivelul bateriei, indicatoarele pentru nivelul de acoperire wireless, ora şi informaţiile
despre satelit şi conexiunea Bluetooth® în partea superioară a hărţilor.
1. Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Opţiuni.
3. Modificaţi câmpul Ascundere bară titlu la Nu.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.

Pentru a ascunde din nou informaţiile de stare, modificaţi câmpul Ascundere bară titlu la Da.

Vizualizarea nordului în partea superioară a hărţii

Implicit, când vă urmăriţi deplasarea, direcţia în care vă deplasaţi este afişată în partea superioară a hărţii.
1. Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Nord în sus.

Pentru a vizualiza din nou în partea superioară a hărţii direcţia în care vă deplasaţi, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi
clic pe Depistare.

Ascunderea informaţiilor de urmărire din partea inferioară a unei hărţi

1. În timp ce vă urmăriţi deplasarea pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Ascundere tablou de bord.

Pentru a vizualiza din nou informaţiile de urmărire, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Afişare tablou de
bord
.

Menţinerea iluminatului de fundal în timp ce vă urmăriţi deplasarea

Implicit, iluminatul se dezactivează automat după o perioadă de pauză, pentru a economisi bateria. Puteţi schimba
opţiunile hărţilor astfel încât iluminatul să rămână activ atunci când vă urmăriţi deplasarea, cu excepţia cazului în care
puterea bateriei scade sub un anumit procent.
1. Pe o hartă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Opţiuni.
3. Modificaţi câmpul Temporizare iluminare fundal când.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.

Informaţii înrudite

Setarea duratei pentru care iluminatul de fundal rămâne activ, 209

Ghidul utilizatorului

Hărţi

244

background image

Vizualizarea unei imagini marcate geografic pe o hartă

Când evidenţiaţi o imagine marcată geografic care este salvată pe dispozitivul BlackBerry®, un indicator glob este afişat
pe ecran lângă numele fişierului, în colţul din stânga jos al ecranului.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe Imagini.
3. Faceţi clic pe o categorie.
4. Evidenţiaţi o imagine marcată geografic.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Vizualizare pe hartă.