BlackBerry Curve 8530 8520 - Dicţionarul personalizat

background image

Dicţionarul personalizat

Despre dicţionarul personalizat

Puteţi adăuga cuvinte în dicţionarul personalizat, astfel încât dispozitivul BlackBerry® să recunoască cuvântul când
verificaţi ortografia. Deoarece tehnologia SureType® utilizează acelaşi dicţionar, dacă utilizaţi metodele de introducere
arabă sau rusă, cuvintele pe care le adăugaţi în dicţionarul personalizat sunt afişate în lista care apare când introduceţi
textul.

Adăugarea unui cuvânt în dicţionarul personalizat

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.

Ghidul utilizatorului

Introducerea textului

200

background image

2. Faceţi clic pe Dicţionar personalizat.
3. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
4. Faceţi clic pe Nou.
5. Introduceţi un cuvânt sau o combinaţie de litere.
6. Apăsaţi tasta Enter.
7. Apăsaţi tasta Meniu.
8. Faceţi clic pe Salvare.

Modificarea unui cuvânt din dicţionarul personalizat

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dicţionar personalizat.
3. Evidenţiaţi un cuvânt.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Editare.
6. Modificaţi cuvântul.
7. Apăsaţi tasta Enter.
8. Apăsaţi tasta Meniu.
9. Faceţi clic pe Salvare.

Ştergerea unui cuvânt dintr-un dicţionar personalizat

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dicţionar personalizat.
3. Evidenţiaţi un cuvânt.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Ştergere.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.

Dezactivarea afişării contactelor în lista care este apare în timpul tastării

Implicit, dispozitivul BlackBerry® recunoaşte contactele în timp ce le introduceţi.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Introducere limbă şi text.
3. Faceţi clic pe Afişare opţiuni de introducere text.
4. Debifaţi caseta de validare Utilizare contacte ca sursă de date.
5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.

Oprirea adăugării automate de elemente în dicţionarul personalizat

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.

Ghidul utilizatorului

Introducerea textului

201

background image

2. Faceţi clic pe Introducere limbă şi text.
3. Faceţi clic pe Afişare opţiuni de introducere text.
4. Debifaţi caseta de validare Învăţare automată cuvânt.
5. Modificaţi câmpul Învăţare cuvinte din mesaje de e-mail la Oprit.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.