BlackBerry Curve 8530 8520 - Scurtături pentru introducerea textului

background image

Scurtături pentru introducerea textului

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Pentru a introduce un punct, apăsaţi de două ori tasta Spaţiu. Următoarea literă devine majusculă.

Pentru a transforma o literă în majusculă, apăsaţi tasta aferentă literei până la afişarea majusculei.

Pentru a introduce caracterul alternativ de pe o tastă, apăsaţi tasta Alt şi tasta aferentă caracterului respectiv.

Pentru a introduce un caracter cu accent sau special, ţineţi apăsată tasta literei şi glisaţi degetul la dreapta sau la
stânga pe trackpad. De exemplu, pentru a introduce ü, ţineţi apăsată tasta U şi glisaţi degetul spre stânga până
apare litera ü. Eliberaţi tasta aferentă literei odată cu afişarea caracterului accentuat sau special.

Pentru a introduce un număr într-un câmp numeric, apăsaţi o tastă numerică. Nu trebuie să apăsaţi tasta Alt.

Pentru a introduce un număr într-un câmp text, ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta numerică.

Pentru a activa opţiunea NUM lock, apăsaţi tasta Alt şi tasta Shift stânga. Pentru a dezactiva opţiunea NUM lock,
apăsaţi tasta Shift.

Pentru a activa opţiunea CAP lock, apăsaţi tasta Alt şi tasta Shift dreapta. Pentru a dezactiva opţiunea CAP lock,
apăsaţi tasta Shift.

Introducerea simbolurilor

Pentru a introduce un a-rond (@) sau un punct (.) în câmpul unei adrese de e-mail, apăsaţi tasta Spaţiu.

Ghidul utilizatorului

Introducerea textului

203

background image

Pentru a introduce un simbol, apăsaţi tasta pentru simbol. Introduceţi litera care apare sub simbol.

Lucrul cu textul

Pentru a evidenţia un rând de text, apăsaţi tasta Shift şi deplasaţi degetul în sus sau în jos pe trackpad.

Pentru a evidenţia textul caracter cu caracter, ţineţi apăsată tasta Shift şi deplasaţi degetul spre stânga sau spre
dreapta pe trackpad.

Pentru a anula selectarea unui text, apăsaţi tasta Escape.

Pentru a tăia text evidenţiat în timpul tastării, apăsaţi tasta Shift şi tasta Backspace/Delete.

Pentru a copia textul evidenţiat în timpul tastării, apăsaţi tasta Alt şi faceţi clic pe trackpad.

Pentru a lipi textul evidenţiat în timpul tastării, apăsaţi tasta Shift şi faceţi clic pe trackpad.