BlackBerry Curve 8530 8520 - Modificarea limbii pentru comenzile vocale

background image

Modificarea limbii pentru comenzile vocale

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să aveţi instalate mai multe limbi pe dispozitivul dvs. BlackBerry®. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.

Când modificaţi limba pentru comenzile vocale, modificaţi limba pentru solicitările vocale şi limba pe care o utilizaţi
pentru a efectua o comandă vocală.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Introducere limbă şi text.
3. Schimbaţi câmpul Limbă apelare prin comandă vocală.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Salvare.

Ghidul utilizatorului

Limbă

208