BlackBerry Curve 8530 8520 - Depanare: media

background image

Depanare: media

Nu pot reda un fişier media de pe o pagină Web

Este posibil ca dispozitivul BlackBerry® să nu accepte dimensiunea sau formatul fişierului media.

Nu pot deschide fişiere media

Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not
be supported.
Încercaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Dacă încercaţi să deschideţi un fişier media pe dispozitivul BlackBerry şi dispozitivul este conectat la calculator,

deconectaţi-l de la calculator sau dezactivaţi modul memorie de mare capacitate sau MTP.

• Dacă încercaţi să deschideţi un fişier media pe calculator utilizând modul memorie de mare capacitate sau MTP,

verificaţi dacă aţi închis instrumentul Manager media din BlackBerry® Desktop Manager.

• Dacă încercaţi să deschideţi un fişier media pe calculator utilizând instrumentul Manager media din BlackBerry

Desktop Manager, verificaţi dacă este dezactivat modul memorie de mare capacitate sau MTP pe dispozitiv.

• Dacă aţi criptat fişierele media pe cardul media utilizând o cheie de criptare pe care a generat-o dispozitivul dvs.

şi încercaţi să deschideţi un fişier media criptat utilizând calculatorul sau alt dispozitiv decât dispozitivul
BlackBerry pe care l-aţi utilizat pentru criptarea fişierului, introduceţi cardul media în dispozitivul BlackBerry pe
care l-aţi utilizat pentru a cripta fişierul. În opţiunile pentru memorie, modificaţi câmpul Mod criptare în
Niciunul sau Parolă de siguranţă.

Informaţii înrudite

Dezactivarea modului pentru memorie de mare capacitate sau MTP, 128

Nu pot salva fişiere media

Memoria disponibilă pe dispozitivul BlackBerry® sau pe cardul media s-ar putea să nu fie suficientă pentru a stoca
fişiere media.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Dacă încercaţi să salvaţi un fişier media în memoria dispozitivului, ştergeţi datele sau mesajele vechi din

dispozitiv.

• Dacă încercaţi să salvaţi un fişier media pe un card media, ştergeţi fişierele media vechi.
• În opţiunile pentru camera foto, asiguraţi-vă că nu aţi setat câmpul Calitate fotografie la Superfin. Imaginile de

calitate superfină utilizează mai multă memorie decât imaginile de calitate fină sau normală.

• Dacă este posibil, măriţi cantitatea maximă de memorie disponibilă pentru imagini.

Informaţii înrudite

Ştergerea unui fişier sau a unui dosar media, 125
Ştergerea unui mesaj, 58

Ghidul utilizatorului

Media

136

background image

Dispozitivul meu nu recunoaşte cardul media

Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not
be supported.
Încercaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Verificaţi dacă aţi introdus corect cardul media în dispozitivul BlackBerry. Pentru informaţii suplimentare despre

introducerea unui card media în dispozitiv, consultaţi documentaţia imprimată livrată împreună cu dispozitivul.

• În opţiunile pentru cardul media, dacă există un mesaj pentru formatarea cardului media, deconectaţi dispozitivul

dvs. de la calculator. Dezactivaţi modul pentru memorie de mare capacitate sau MTP. Formataţi cardul media.
Activaţi modul pentru memorie de mare capacitate sau MTP.

Informaţii înrudite

Dezactivarea modului pentru memorie de mare capacitate sau MTP, 128
Formatarea memoriei dispozitivului sau a unui card media, 126

Dispozitivul meu nu utilizează tonul de apel sau tapetul corect

Dacă utilizaţi un ton de apel sau o imagine pentru tapet care a fost criptată în memoria dispozitivului sau pe cardul
media utilizând parola dispozitivului BlackBerry® şi aţi resetat dispozitivul, deblocaţi dispozitivul.

Informaţii înrudite

Blocarea dispozitivului dvs., 278

Luminozitatea bliţului scade sau bliţul se dezactivează

În cazul în care camera are bliţ şi nivelul de încărcare a bateriei scade sub 20 de procente, luminozitatea bliţului scade
pentru a economisi bateria. La temperaturi scăzute, când nivelul de încărcare a bateriei scade sub 20 de procente,
bliţul se poate dezactiva.

Unele fotografii realizate sunt neclare

În condiţii de iluminare scăzută, camera foto poate compensa lipsa expunerii utilizând o viteză mică a declanşatorului.
Dacă mişcaţi camera foto înaintea clicului declanşatorului, imaginea poate fi neclară. În cazul în care camera utilizează
un timp de expunere mai îndelungat, este afişat un indicator sub forma unui semn al exclamării în partea inferioară a
ecranului.

În funcţie de modelul dispozitivului BlackBerry®, este posibil să puteţi reduce neclaritatea imaginilor cauzată de
oscilaţiile uşoare ale camerei prin activarea stabilizării imaginii în opţiunile camerei.

Unele caracteristici nu sunt disponibile pe dispozitiv

Disponibilitatea anumitor caracteristici pe dispozitivul dvs. BlackBerry® poate fi afectată pe baza a diferite elemente,
precum modelul dispozitivului şi planul de servicii wireless.

Ghidul utilizatorului

Media

137

background image

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil ca organizaţia
dvs. să nu aibă configurate anumite caracteristici sau să vă împiedice să utilizaţi anumite caracteristici sau opţiuni. Dacă
un administrator a setat o opţiune pentru dvs., un indicator roşu de blocare apare în dreptul câmpului opţiunii.

Pentru mai multe informaţii despre caracteristicile care sunt disponibile pe dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de
servicii wireless sau administratorul, sau vizitaţi

www.blackberry.com/go/devices

.

Informaţii înrudite

Disponibilitatea caracteristicilor, 9

Ghidul utilizatorului

Media

138