BlackBerry Curve 8530 8520 - Mesajele cu cod PIN

background image

Mesajele cu cod PIN

Despre mesajele cu cod PIN

Un cod PIN identifică în mod unic dispozitivele BlackBerry® şi dispozitivele compatibile BlackBerry din reţeaua wireless.
Dacă aveţi un contact care utilizează un dispozitiv BlackBerry sau un dispozitiv compatibil BlackBerry şi cunoaşteţi PIN-
ul contactului respectiv, îi puteţi trimite mesaje cu cod PIN. Mesajele cu cod PIN nu sunt direcţionate prin contul de e-
mail.

Când mesajele cu cod PIN sunt livrate destinatarului, într-un inbox de mesaje, lângă mesajul cu cod PIN apare litera
D împreună cu un marcaj de verificare.

Găsirea codului dvs. PIN

Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Stare.
• Într-un mesaj, tastaţi mypin urmat de un spaţiu.

Trimiterea unui mesaj cu cod PIN

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Compunere PIN.
4. În câmpul Către, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Introduceţi un cod PIN. Apăsaţi tasta Enter.
• Dacă aţi salvat un PIN pentru un contact care este în lista de contacte, introduceţi numele contactului. Apăsaţi

tasta Enter.

5. Introduceţi textul mesajului.
6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Trimitere.

Informaţii înrudite

Listele de corespondenţă, 166

Ghidul utilizatorului

Mesaje

69

background image

Setarea unui nivel de ridicat de importanţă pentru mesajele cu cod PIN
primite

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Opţiuni generale.
5. Setaţi câmpul Afişare mesaje PIN în roşu la Da.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.