BlackBerry Curve 8530 8520 - Notificare legală

background image

Notificare legală

©2010 Research In Motion Limited. Toate drepturile rezervate. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®,
SurePress™ şi mărcile comerciale, numele şi siglele corelate sunt proprietatea Research In Motion Limited şi sunt
înregistrate şi/sau utilizate în SUA şi diferite ţări din întreaga lume.

Bluetooth® este o marcă comercială a Bluetooth SIG. DataViz, Documents to Go, Sheet to Go, Slideshow to Go şi
Word to Go sunt mărci comerciale ale DataViz, Inc. Gears şi Google Mail sunt mărci comerciale ale Google Inc. GSM
şi Global System for Mobile communications sunt mărci comerciale ale GSM MOU Association. IBM, Domino, Lotus,
Lotus iNotes şi Lotus Notes sunt mărci comerciale ale International Business Machines Corporation. JavaScript este
marcă comercială a Sun Microsystems, Inc. Microsoft, Hotmail, Outlook şi Windows Live sunt mărci comerciale ale
Microsoft Corporation. sunt mărci comerciale ale Nextel Communications Inc. Novell şi GroupWise sunt mărci
comerciale ale Novell, Inc. PGP, PGP Desktop Professional şi PGP Universal Server sunt mărci comerciale ale PGP
Corporation. Roxio este o marcă comercială a Sonic Solutions. RSA este marcă comercială a RSA Security. vCard
este marcă comercială a Internet Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup şi WPA sunt
mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance. Toate celelalte mărci comerciale aparţin proprietarilor respectivi.

Deţinătorii de conţinut utilizează tehnologia de administrare a drepturilor digitale Windows Media (WMDRM) pentru a-
şi proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest dispozitiv utilizează software WMDRM pentru a
accesa conţinutul protejat WMDRM. Dacă software-ul WMDRM nu reuşeşte să protejeze conţinutul, deţinătorii de
conţinut pot solicita Microsoft revocarea capacităţii software-ului de a utiliza WMDRM pentru redarea sau copierea
conţinutului protejat. Revocarea nu afectează conţinutul neprotejat. Când descărcaţi licenţe pentru conţinut protejat,
sunteţi de acord că Microsoft poate include o listă de revocare cu licenţele. Deţinătorii de conţinut vă pot solicita să
actualizaţi WMDRM pentru putea accesa conţinutul. Dacă refuzaţi un upgrade, nu veţi mai putea accesa conţinutul care
necesită respectivul upgrade.

Porţiuni din BlackBerry® Device Software se află sub licenţa copyright © 2007-2008 The FreeType Project
(

www.freetype.org

). Toate drepturile rezervate.

Această documentaţie, incluzând toate documentaţiile incluse de referinţă în acest document precum documentaţiile
furnizate sau puse la dispoziţie la adresa

www.blackberry.com/go/docs

este oferită sau pusă la dispoziţie "CA ATARE"

şi "CA DISPONIBILĂ", fără nicio condiţie, aprobare sau garanţie de orice fel de către Research In Motion Limited şi
companiile sale afiliate ("RIM") şi RIM nu îşi asumă nicio răspundere pentru erorile tipografice, tehnice sau alte
imprecizii, greşeli sau omisiuni din acest document. Pentru a proteja informaţiile confidenţiale şi de proprietate şi/sau
secretele comerciale ale RIM, este posibil ca acest document să descrie unele aspecte ale tehnologiei RIM în termeni
generali. RIM îşi rezervă dreptul de a modifica periodic informaţiile din acest document; cu toate acestea, RIM nu se
angajează să vă furnizeze modificări, actualizări, îmbunătăţiri sau alte adăugiri pentru acest document, regulat sau în
orice alt mod.

Acest document poate conţine referinţe la informaţii din surse terţe, la componente hardware sau software, produse
sau servicii incluzând componente şi conţinut precum un conţinut protejat de drepturi de autor şi/sau la site-uri Web ale
unor terţi (denumite colectiv "Informaţii de la terţi"). RIM nu controlează şi nu este responsabil pentru niciun Produs sau
serviciu de la terţi, inclusiv, dar fără a se limita la conţinut, acurateţe, conformitatea de drepturi de autor, compatibilitate,
performanţă, exactitate, legalitate, decenţă, legături sau orice alt aspect privind Produsele sau serviciile de la terţi.
Includerea unei referinţe la Produse sau servicii de la terţi în acest document nu implică aprobarea de către RIM a
Produselor şi serviciilor de la terţi sau a terţilor în nici un fel.

Ghidul utilizatorului

Notificare legală

342

background image

EXCEPTÂND CAZUL ÎN CARE SUNT INTERZISE DE CĂTRE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS., TOATE
CONDIŢIILE, APROBĂRILE, GARANŢIILE SAU REPREZENTĂRILE DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICATE,
INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE, ORICE CONDIŢII, APROBĂRI, GARANŢII SAU REPREZENTĂRI DE DURABILITATE,
ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME SAU UTILIZAREA, VANDABILITATEA, CALITATEA VANDABILITĂŢII,
RESPECTAREA LEGILOR, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE SAU TITLUL SAU CEEA CE DECURGE DINTR-UN
STATUT SAU UN CURS AL FOLOSIRII SAU AL UTILIZĂRII SAU CORELAT CU DOCUMENTUL SAU UTILIZAREA
SA SAU PERFORMANŢE SAU LIPSA ACESTORA PENTRU ORICE APLICAŢIE SOFTWARE, HARDWARE,
SERVICII SAU ORICE PRODUSE SAU SERVICII DE LA TERŢI MENŢIONATE ÎN ACEST DOCUMENT, SUNT
EXCLUSE. PUTEŢI AVEA DE ASEMENEA ALTE DREPTURI CARE VARIAZĂ ÎN FUNCŢIE DE STAT SAU
PROVINCIE. UNELE JURISDICŢII POT SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA SAU LIMITAREA GARANŢIILOR ŞI
CONDIŢIILOR IMPLICATE. ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, ORICE GARANŢII SAU CONDIŢII IMPLICATE
CORELATE CU DOCUMENTUL ÎN LIMITA ÎN CARE NU POT FI EXCLUSE PRECUM ESTE STABILIT MAI SUS,
DOAR POT FI LIMITATE, SUNT LIMITATE LA NOUĂZECI (90) DE ZILE DE LA DATA CÂND AŢI OBŢINUT PRIMA
DATĂ DOCUMENTUL SAU PRODUSUL CARE ESTE SUBIECTUL CERINŢEI DVS.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS., ÎN NICIO SITUAŢIE RIM NU ÎŞI
ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE CORELATE CU ACEST DOCUMENT SAU UTILIZAREA
SA SAU PERFORMANŢA SAU LIPSA ACESTEIA PENTRU ORICE APLICAŢIE SOFTWARE, HARDWARE, SERVICII
SAU ORICE PRODUSE SAU SERVICII DE LA TERŢI MENŢIONATE ÎN ACEST DOCUMENT ÎNCLUZÂND FĂRĂ
LIMITAREA VREUNEIA DINTRE URMĂTOARELE DAUNE: DIRECTE, CAUZATE, EXEMPLARE, INCIDENTALE,
INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE ETC. SAU DAUNE AGRAVATE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR
SAU A VENITURILOR, EŞECUL DE A REALIZA ECONOMIILE PLANIFICATE, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR,
PIERDEREA UNOR OPORTUNITĂŢI DE AFACERI SAU CORUPEREA SAU PIERDEREA DE INFORMAŢII, EŞECUL
DE A TRANSMITE SAU A PRIMI ORICE INFORMAŢII, PROBLEME ASOCIATE CU ORICE APLICAŢII UTILIZATE
ÎMPREUNĂ CU PRODUSELE SAU SERVICIILE, COSTURI DE RELAXARE, PIERDEREA UTILIZĂRII
PRODUSELOR SAU SERVICIILOR RIM SAU ORICE PORŢIUNE A ACESTORA SAU A ORICĂROR SERVICII
PENTRU TIMPI DE ANTENĂ, COSTUL BUNURILOR ÎNLOCUITOARE, COSTUL ACOPERIRII, FACILITĂŢILOR ŞI
SERVCIILOR, COSTUL CAPITALULUI SAU ORICARE ALTE PIERDERI FINANCIARE, FIE CĂ ACESTE DAUNE AU
FOST PREVĂZUTE SAU NEPREVĂZUTE ŞI CHIAR DACĂ RIM A FOST ANUNŢATĂ DE POSIBILITATEA UNOR
ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS., RIM NU VA AVEA NICIUN FEL DE
OBLIGAŢIE, DATORIE SAURĂSPUNDERE ÎN CONTRACT, PREJUDICII SAU DVS. INCLUZÂND ORICE
RĂSPUNDERE PENTRU NEGLIJENŢĂ SAU RĂSPUNDERE STRICTĂ.

LIMITĂRILE, EXCLUDERILE ŞI DENEGĂRILE DE RESPONSABILITATE DIN ACEST DOCUMENT SE VOR APLICA:
(A) INDEPENDENT DE NATURA CAUZEI ACŢIUNII, CERERII SAU ACŢIUNII DVS. INCLUZÂND, DAR NU LIMITAT
LA ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, NEGLIJENŢĂ, PREJUDICII, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE ALTĂ
TEORIE LEGALĂ ŞI VA SUPRAVIEŢUI UNEI SAU MAI MULTOR ÎNCĂLCĂRI SAU EŞECUL SCOPULUI INIŢIAL SAU
AL ALTUI REMEDIU CONŢINUT ÎN ACEST DOCUMENT ŞI (B) CĂTRE RIM ŞI COMPANIILE SALE AFILIATE,
SUCCESORILOR LOR, AGENŢILOR, FURNIZORILOR, INCLUZÂND FURNIZORUL DE SERVICII PENTRU TIMPI
DE ANTENĂ) ŞI DIRECTORII, ANGAJAŢII ŞI CONTRACTANŢII LOR INDEPENDENŢI RESPECTIVI.

PE LÂNGĂ LIMITĂRILE ŞI EXCLUDERILE STABILITE MAI SUS, ÎN NICIO SITUAŢIE NICIUN DIRECTOR,
ANAGAJAT, AGENT, DISTRIBUITOR, FURNIZOR, CONTRACTANT INDEPENDENT A COMPANIEI RIM SAU A
ORICĂROR COMPANII AFILIATE ALE RIM NU VOR AVEA NICIO RESPONSABILITATE CARE SĂ DECURGĂ SAU
SĂ FIE CORELATĂ CU ACEST DOCUMENT.

Ghidul utilizatorului

Notificare legală

343

background image

Înainte de a vă abona la, a instala sau a utiliza orice Produs sau serviciu de la un terţ, este responsabilitatea dvs. de a
asigura că furnizorul de servicii pentru timpi de antenă a fost de acord să accepte toate funcţiile lor. Este posibil ca unii
furnizori de servicii pentru timpi de antenă să nu ofere funcţionalitatea de navigare pe Internet cu un abonament la
BlackBerry® Internet Service. Consultaţi furnizorul de servicii pentru disponibilitate, aranjamente de roaming, planuri
de servicii şi funcţii. Instalarea sau utilizarea Produselor sau Serviciilor de la terţi cu produsele şi serviciile ale companiei
RIM pot necesita unul sau mai multe patente, mărci comerciale, drepturi de autor sau alte licenţe pentru a evita
încălcarea sau violarea drepturilor terţilor. Dvs. sunteţi singurul responsabil pentru stabilirea utilizării Produselor şi
serviciilor de la terţi şi dacă sunt necesare, în acest caz, licenţe de la terţi. Dacă sunt necesare, sunteţi responsabil
pentru dobândirea lor. Nu ar trebui să instalaţi sau utilizaţi Produse sau servicii de la terţi până când toate licenţele
necesare au fost dobândite. Orice Produse sau servicii de la terţi furnizate împreună cu produsele şi serviciile companiei
RIM sunt oferite ca o comoditate pentru dvs. şi sunt furnizate "CA ATARE" fără condiţii exprese sau implicate, garanţii,
reprezentări sau garanţii de orice fel din partea RIM şi RIM nu îşi asumă nicio responsabilitate în legătură cu aceasta.
Utilizarea Produselor şi serviciilor de la terţi este reglementată şi depinde de acordul dvs. pentru condiţiile licenţelor
separate şi alte acorduri aplicabile cu terţi, exceptând măsura în care este expres prezentat de o licenţă sau alt acord
cu RIM.

Anumite funcţii prezentate în această documentaţie necesită un o versiune minimă a aplicaţiilor software BlackBerry®
Enterprise Server, BlackBerry® Desktop şi/sau BlackBerry® Device.

Termenii de utilizare a oricărui produs sau serviciu al companiei RIM sunt stabiliţi într-o licenţă separată sau alt acord
cu RIM aplicabil. NIMIC DIN ACEST DOCUMENT NU ESTE INTENŢIONAT A ÎNLOCUI ORICE ACORDURI SAU
GARANŢII SCRISE EXPRESE, OFERITE DE CĂTRE RIM PENTRU PORŢIUNI ALE ORICĂRUI PRODUS SAU
SERVICIU RIM, ALTELE DECÂT ACEST DOCUMENT.

Licenţă oferită de QUALCOMM Incorporated în baza a cel puţin unuia dintre următoarele patente din Statele Unite şi/
sau a patentelor corespunzătoare din alte ţări:

5.490.165

5.504.773

5.506.865

5.511.073

5.228.054

5.535.239

5.267.261

5.544.196

5.568.483

5.337.338

5.600.754

5.414.796

5.657.420

5.416.797

5.659.569

5.710.784

5.778.338

Copyright (c) 1999-2006, The Board of Trustees of the University of Illinois

Toate drepturile rezervate.

Test de performanţă Iperf

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Ghidul utilizatorului

Notificare legală

344

background image

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research (Laboratorul Naţional pentru cercetare în reţele aplicate)

National Center for Supercomputing Applications (Centrul Naţional de aplicaţii pentru supercalculatoare)

Universitatea Illinois la Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

Se acordă permisiune, gratuit, oricărei persoane care obţine o copie a acestui software (Iperf) şi a fişierelor de
documentaţie asociate ("Software-ul"), să folosească software-ul fără restricţie, inclusiv, dar fără limitare la drepturile
de utilizare, copiere, modificare, includere, publicare, distribuire, sublicenţiere, şi/sau vindere de exemplare ale
software-ului, şi să permită persoanelor cărora li se furnizează software-ul să facă acest lucru, în următoarele condiţii:

Redistribuirile codului sursă trebuie să deţină notificarea de copyright de mai sus, această listă de condiţii şi
următoarele denegări de responsabilitate.

Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de copyright de mai sus, această listă de condiţii şi
următoarele denegări de responsabilitate în documentaţia şi/sau materialele distribuite.

Nici numele Universităţii Illinois, NCSA, nici numele contribuabililor nu pot fi utilizate pentru susţinerea sau
promovarea produselor derivate de la acest software fără permisiune prealabilă specifică, în scris.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT “CA ATARE”, FĂRĂ GARANŢII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE,
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII DE VANDABILITATE, CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP
ŞI RESPECTARE A LEGILOR. ÎN NICIO SITUAŢIE CONTRIBUABILII SAU DEŢINĂTORII DE COPYRIGHT NU ÎŞI
ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO CERINŢĂ, DAUNĂ SAU ALTĂ RESPOSABILITATE, ÎN CONTRACT,
PREJUDICII SAU ALTFEL, CARE DECURGE SAU CARE ESTE CORELATĂ CU SOFTWARE-UL SAU ALTE
UTILIZĂRI ALE SOFTWARE-ULUI.

PCRE este o bibliotecă de funcţii pentru acceptarea expresiilor obişnuite, a căror sintaxă şi semantică sunt foarte
apropiate de sintaxa şi semantica limbii Perl 5.

Aceasta este varianta JavaScriptCore a bibliotecii PCRE. Deşi această bibliotecă a început ca o copie a PCRE, multe
din caracteristicile PCRE au fost eliminate.

Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge. Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea şi utilizarea sub formă de sursă şi binară, cu sau fără modificări, sunt permise, cu condiţia să fie îndeplinite
următoarele condiţii:

Redistribuirile codului sursă trebuie să deţină notificarea de mai sus despre drepturile de autor, această listă de
condiţii şi următoarea denegare de responsabilitate.

Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus despre drepturile de autor, această listă
de condiţii şi următoarea denegare de responsabilitate în documentaţia şi/sau alte materiale furnizate la distribuire.

Nici numele Universităţii Cambridge, nici numele Apple Inc., nici numele colaboratorilor acestora nu pot fi folosite
pentru susţinerea sau promovarea produselor derivate de la acest software, fără o autorizaţie scrisă prealabilă
specifică.

Ghidul utilizatorului

Notificare legală

345

background image

ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE DEŢINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ŞI COLABORATORI
"CA ATARE" ŞI SE DENEAGĂ RESPONSABILITATEA FAŢĂ DE ORICE GARANŢII EXPLICITE SAU IMPLICITE,
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE PENTRU UN
ANUMIT SCOP. ÎN NICIO SITUAŢIE DEŢINĂTORUL DREPTURILOR DE AUTOR SAU COLABORATORII NU ÎŞI
ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE,
EXEMPLARE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA
BUNURILOR SAU SERVICIILOR ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA UTILITĂŢII, DATELOR SAU PROFITURILOR; SAU
ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII), ORICARE AR FI CAUZA ŞI RĂSPUNDEREA, FIE ÎN CONTRACT, RĂSPUNDERE
STRICTĂ SAU PREJUDICII (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU ALTELE), CARE DECURG DIN UTILIZAREA ACESTUI
SOFTWARE, CHIAR DACĂ AU FOST ANUNŢAŢI DE POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Număr model smartphone BlackBerry® Curve™ 8520: RCG41GW

Acesta este un dispozitiv activat pentru Wi-Fi®, care se supune restricţiilor de utilizare din unele

state membre ale Comunităţii Europene.

Număr model smartphone BlackBerry® Curve™ 8530: RCL21CW

Research In Motion Limited

295 Phillip Street

Waterloo, ON N2L 3W8

Canada

Research In Motion UK Limited

Centrum House

36 Station Road

Egham, Surrey TW20 9LF

Marea Britanie

Publicat în Canada

Ghidul utilizatorului

Notificare legală

346