BlackBerry Curve 8530 8520 - Calculator

background image

Calculator

Utilizarea calculatorului

Pentru a apăsa o tastă a calculatorului, apăsaţi tasta corespunzătoare de pe tastatura dispozitivului BlackBerry®.

Pentru a utiliza funcţia alternativă de pe o tastă a calculatorului, apăsaţi tasta Alt şi tasta corespunzătoare de pe
tastatura dispozitivului.

Conversia unei unităţi de măsură

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Calculator.
2. Introduceţi un număr.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a converti numărul din sistemul imperial în cel metric, faceţi clic pe În metric.
• Pentru a converti numărul din sistemul metric în cel imperial, faceţi clic pe Din metric.

Ghidul utilizatorului

Organizatorul personal

188

background image

5. Faceţi clic pe un tip de conversie.

Ghidul utilizatorului

Organizatorul personal

189