BlackBerry Curve 8530 8520 - Rapoartele de diagnosticare

background image

Rapoartele de diagnosticare

Despre rapoartele de diagnosticare

Rapoartele de diagnosticare furnizează informaţii despre configuraţia wireless şi conexiunea dispozitivului
BlackBerry®. Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea wireless sau nu puteţi accesa servicii precum serviciul de e-mail,
furnizorul de servicii wireless sau administratorul vă pot solicita să rulaţi şi să trimiteţi un raport de diagnosticare.
Furnizorul de servicii wireless sau administratorul pot utiliza raportul pentru a vă ajuta să rezolvaţi problema.

Rularea unui raport de diagnosticare

Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea wireless sau nu puteţi accesa servicii precum serviciul de e-mail, furnizorul de
servicii wireless sau administratorul vă pot solicita să rulaţi şi să trimiteţi un raport de diagnosticare. Furnizorul de servicii
wireless sau administratorul poate utiliza raportul pentru a vă ajuta să depanaţi problema.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Reţea de telefonie mobilă.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Test de diagnosticare.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Rulare.

Vizualizarea unui raport de diagnosticare

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Reţea de telefonie mobilă.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Test de diagnosticare.
5. Evidenţiaţi un raport.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Vizualizare raport.

Trimiterea un raport de diagnosticare

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Reţea de telefonie mobilă.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Test de diagnosticare.
5. Evidenţiaţi un raport.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Raport e-mail sau Raport PIN.

Ghidul utilizatorului

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare

320

background image

Ştergerea unui raport de diagnosticare

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Reţea de telefonie mobilă.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Test de diagnosticare.
5. Evidenţiaţi un raport.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Ştergere sau Ştergere totală.

Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare

Dacă setaţi destinatarul implicit, de fiecare dată când trimiteţi un raport de diagnosticare, dispozitivul BlackBerry® trimite
raportul la acel destinatar. Dacă doriţi să specificaţi destinatarul de fiecare dată când trimiteţi un raport, nu setaţi
destinatarul implicit.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Reţea de telefonie mobilă.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Test de diagnosticare.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Opţiuni.
7. Introduceţi informaţiile de contact.
8. Apăsaţi tasta Meniu.
9. Faceţi clic pe Salvare.

Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Încercaţi să rulaţi din nou raportul de diagnosticare. În raportul de diagnosticare, apăsaţi tasta pentru meniu.

Faceţi clic pe Repetare toţi paşii.

• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Dacă nu puteţi trimite raportul de diagnosticare către o adresă de e-mail, încercaţi să îl trimiteţi către un cod PIN.

În acelaşi mod, dacă nu puteţi trimite raportul de diagnosticare către un cod PIN, încercaţi să îl trimiteţi către o
adresă de e-mail.

Vizualizarea numărului versiunii de BlackBerry Device Software din
dispozitiv

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Despre.

Pentru a reveni la ecranul Opţiuni, apăsaţi de trei ori tasta Escape.

Ghidul utilizatorului

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare

321