BlackBerry Curve 8530 8520 - Scurtături de bază BlackBerry

background image

Scurtături de bază BlackBerry

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Pentru a muta cursorul, glisaţi degetul pe trackpad.

Pentru a vă deplasa la ecranul anterior, apăsaţi tasta Escape.

Pentru a reveni la ecranul de întâmpinare când nu sunteţi în timpul unui apel, apăsaţi tasta Terminare.

Pentru a vizualiza mai multe aplicaţii pe ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta pentru meniu.

Pentru a deschide un meniu dintr-o aplicaţie în scopul de a accesa opţiunile şi acţiunile disponibile, apăsaţi tasta
pentru meniu.

Pentru a vă deplasa la un element din listă sau la un element de meniu, introduceţi prima literă a elementului.

Pentru a selecta un element de meniu evidenţiat, apăsaţi tasta pentru meniu.

Pentru a bifa sau debifa o casetă de validare, apăsaţi tasta Spaţiu.

Pentru a vizualiza valorile disponibile într-un câmp, apăsaţi tasta Alt.

Pentru a comuta între aplicaţii, ţineţi apăsată tasta pentru meniu. Faceţi clic pe o aplicaţie.

Pentru a bloca tastatura, pe ecranul de întâmpinare, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta asterisc (*). Pentru a debloca
tastatura, apăsaţi tasta asterisc (*) şi tasta Terminare.

Pentru a comuta între profilul de înştiinţare activ şi profilul de înştiinţare prin vibraţii, ţineţi apăsată tasta Q.

Pentru a şterge un element evidenţiat, apăsaţi tasta Backspace/Delete.