BlackBerry Curve 8530 8520 - Elementele de bază ale securităţii

background image

Elementele de bază ale securităţii

Despre parola dispozitivului

Dacă introduceţi incorect parola dispozitivului BlackBerry®, este posibil să primiţi o solicitare de a introduce
blackberry înainte de a continua. Când încercaţi să introduceţi din nou parola, caracterele pe care le introduceţi sunt
afişate pe ecran.

Dacă depăşiţi numărul permis de încercări de introducere a parolei, dispozitivul şterge toate datele de pe dispozitiv din
motive de securitate.

Setarea parolei dispozitivului

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Parolă.
3. Setaţi câmpul Parolă la Activată.
4. Faceţi clic pe Setare parolă.
5. Introduceţi o parolă.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.

Pentru a dezactiva parola dispozitivului BlackBerry®, setaţi câmpul Parolă la Dezactivat.

Schimbarea parolei dispozitivului

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Parolă.
3. Faceţi clic pe Schimbare parolă.

Blocarea dispozitivului dvs.

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fi setat o parolă pentru dispozitivul dvs. BlackBerry®.

În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Blocare cu parolă.

Pentru a debloca dispozitivul, introduceţi parola dispozitivului dvs. Apăsaţi tasta Enter.

Ghidul utilizatorului

Securitate

278

background image

Blocarea dispozitivului când îl introduceţi în toc

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Parolă.
3. Modificaţi câmpul Blocare dispozitiv portabil în toc la Da.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.

Blocarea tastaturii

Dacă nu sunteţi în timpul unui apel, puteţi bloca tastatura pentru a evita apăsarea accidentală a tastelor atunci când
redaţi o melodie sau când nu utilizaţi dispozitivul BlackBerry® . În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează
BlackBerry® Enterprise Server, în funcţie de opţiunile pe care administratorul le setează, este posibil să nu puteţi
efectua această sarcină. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Ţineţi apăsată tasta Redare/Pauză/Dezactivare sunet din partea superioară a dispozitivului.

Pentru a debloca tastatura, ţineţi din nou apăsată tasta Redare/Pauză/Dezactivare sunet.

Setarea unei limite pentru numărul de încercări de introducere a parolei

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Parolă.
3. Setaţi câmpul Număr de încercări parolă.
4. Apăsaţi tasta Meniu.
5. Faceţi clic pe Salvare.

Ştergerea datelor din dispozitiv, aplicaţiilor de la terţi sau fişierelor de
pe cardul media

Înainte de a şterge datele din dispozitivul dvs. BlackBerry® sau fişierele de pe cardul media, luaţi în considerare copierea
de siguranţă a acestor elemente, astfel încât să aveţi o copie a acestora pe computer.
ATENŢIE: Dacă aţi activat criptarea, procesul de ştergere a tuturor datelor din dispozitiv poate dura chiar şi o oră până
la finalizare. Nu puteţi opri procesul după ce l-aţi pornit. Dacă resetaţi dispozitivul, procesul reporneşte după repornirea
dispozitivului.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Ştergere de securitate.
4. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a şterge date din aplicaţia de mesaje, aplicaţia pentru contacte şi alte aplicaţii, bifaţi caseta de validare

E-mailuri, Contacte etc..

• Pentru a şterge toate aplicaţiile de la terţe părţi pe care le-aţi adăugat, bifaţi caseta de validare Aplicaţii instalate

de utilizator.

Ghidul utilizatorului

Securitate

279

background image

• Pentru a şterge toate fişierele de pe cardul media, bifaţi caseta de validare Card media.

5. Introduceţi blackberry.
6. Faceţi clic pe Ştergere.

Dacă pregătiţi dispozitivul pentru revânzare şi aveţi un cont de e-mail care utilizează BlackBerry® Internet Service,
pentru a împiedica trimiterea mesajelor din acest cont către dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de servicii wireless
pentru a disocia contul de dispozitiv.