BlackBerry Curve 8530 8520 - Ştergerea datelor din dispozitiv, aplicaţiilor de la terţi sau fişierelor de pe cardul media

background image

Ştergerea datelor din dispozitiv, aplicaţiilor de la terţi sau
fişierelor de pe cardul media

Înainte de a şterge datele din dispozitivul dvs. BlackBerry® sau fişierele de pe cardul media, luaţi în considerare copierea
de siguranţă a acestor elemente, astfel încât să aveţi o copie a acestora pe computer.
ATENŢIE: Dacă aţi activat criptarea, procesul de ştergere a tuturor datelor din dispozitiv poate dura chiar şi o oră până
la finalizare. Nu puteţi opri procesul după ce l-aţi pornit. Dacă resetaţi dispozitivul, procesul reporneşte după repornirea
dispozitivului.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni securitate.
3. Faceţi clic pe Ştergere de securitate.
4. Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a şterge date din aplicaţia de mesaje, aplicaţia pentru contacte şi alte aplicaţii, bifaţi caseta de validare

E-mailuri, Contacte etc..

• Pentru a şterge toate aplicaţiile de la terţe părţi pe care le-aţi adăugat, bifaţi caseta de validare Aplicaţii instalate

de utilizator.

• Pentru a şterge toate fişierele de pe cardul media, bifaţi caseta de validare Card media.

5. Introduceţi blackberry.
6. Faceţi clic pe Ştergere.

Dacă pregătiţi dispozitivul pentru revânzare şi aveţi un cont de e-mail care utilizează BlackBerry® Internet Service,
pentru a împiedica trimiterea mesajelor din acest cont către dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de servicii wireless
pentru a disocia contul de dispozitiv.