BlackBerry Curve 8530 8520 - Depanare: sincronizare

background image

Depanare: sincronizare

Mesajele de e-mail nu se reconciliază prin reţeaua wireless

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Verificaţi dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este activată.
• Reconciliaţi manual mesajele de e-mail. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje. Apăsaţi

tasta Meniu. Faceţi clic pe Reconciliere acum.

Informaţii înrudite

Reconcilierea mesajelor de e-mail prin intermediul reţelei wireless, 221

Nu primesc mesajele de e-mail din dosarele personale de pe computer

Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail Microsoft® Outlook®, trebuie să utilizaţi instrumentul
de sincronizare din BlackBerry® Desktop Manager pentru a reconcilia mesajele de e-mail din dosarele personale.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi asistenţa care este disponibilă în BlackBerry Desktop Manager.

Mesajele de e-mail nu sunt şterse prin reţeaua wireless

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Dacă ştergeţi mai multe mesaje de e-mail utilizând elementul de meniu Ştergere anterior, mesajele de e-mail

nu sunt şterse în timpul reconcilierii wireless a e-mailului. Pentru a şterge mai multe mesaje de e-mail din
dispozitivul BlackBerry®, evidenţiaţi mesajele de e-mail şi apăsaţi tasta Backspace/Ştergere.

• În opţiunile de reconciliere a e-mailului, verificaţi dacă câmpul Ştergere la este setat la Căsuţă poştală şi

dispozitiv portabil.

Informaţii înrudite

Ştergerea mesajelor de e-mail prin intemediul reţelei wireless, 222

Datele organizatorului nu sunt sincronizate prin reţeaua wireless

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Verificaţi dacă sincronizarea wireless a datelor este activată în aplicaţiile Contacte, Calendar, Sarcini şi

MemoPad.

• Dacă utilizaţi BlackBerry® Internet Service, trebuie să utilizaţi instrumentul de sincronizare din BlackBerry®

Desktop Software pentru a sincroniza datele calendarului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa
care este disponibilă în BlackBerry Desktop Software.

Informaţii înrudite

Ghidul utilizatorului

Sincronizarea

226

background image

Sincronizarea datelor organizatorului prin intermediul reţelei wireless, 222

Datele unui câmp de listă de contacte personalizat nu sunt afişate pe
calculator

Puteţi sincroniza datele unui câmp de listă de contacte personalizat numai cu un câmp text din aplicaţia de e-mail de
pe calculator. De exemplu, nu puteţi să adăugaţi data de naştere a contactului într-un câmp de listă de contacte
personalizat din dispozitivul BlackBerry® şi să-l sincronizaţi cu aplicaţia de e-mail din calculator, deoarece în aplicaţia
de e-mail din calculator acesta este un câmp de tip dată.

Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după
sincronizare

Dacă întâlnirile sau şedinţele pe care le programaţi în dispozitivul BlackBerry® conţin caractere speciale sau accente,
computerul poate să nu accepte aceste caractere.
Pe computer, verificaţi dacă utilizaţi pagina de cod implicită corectă şi dacă suportul corect de font este instalat pe
computer. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia sistemului de operare de pe computer.

Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.

Ghidul utilizatorului

Sincronizarea

227