BlackBerry Curve 8530 8520 - Împiedicarea conectării dispozitivului la o reţea Wi-Fi

background image

Împiedicarea conectării dispozitivului la o reţea Wi-Fi

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni Wi-Fi.
3. Evidenţiaţi un profil Wi-Fi®.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Dezactivare.

Pentru a permite dispozitivului BlackBerry® să se conecteze din nou la reţeaua Wi-Fi, evidenţiaţi profilul Wi-Fi® şi
apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Activare.