BlackBerry Curve 8530 8520 - Apelarea inteligentă

background image

Apelarea inteligentă

Despre apelarea inteligentă

Prin caracteristica de apelare inteligentă puteţi seta un prefix de ţară şi de regiune implicit pentru numerele de telefon,
astfel încât nu trebuie să apelaţi prefixele de ţară şi de regiune când efectuaţi un apel decât dacă prefixul de ţară sau
de regiune este diferit de prefixele implicite setate de dvs. Anumite prefixe de ţară nu sunt acceptate de caracteristica
apelare inteligentă.

De asemenea, în opţiunile de apelare inteligentă puteţi specifica numărul de telefon principal al unei organizaţii pe care
o apelaţi frecvent, pentru a putea apela rapid un contact din organizaţia respectivă, apelând doar interiorul contactului.
Dacă adăugaţi contacte din organizaţia respectivă în lista dvs. de contacte, când adăugaţi numerele acestora de telefon,
în loc să introduceţi numărul principal al organizaţiei, puteţi introduce doar interiorul.

Setarea prefixelor de ţară şi regiune implicite

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Apelare inteligentă.
5. Setaţi câmpurile Prefix ţară şi Prefixul regiunii.
6. Dacă este necesar, setaţi câmpurile Prefixul local al ţării şi Cifre apel internaţional.
7. În câmpul Lungime număr naţional, setaţi lungimea implicită a numerelor de telefon din ţara dvs.
8. Apăsaţi tasta Meniu.
9. Faceţi clic pe Salvare.

Notă: Când calculaţi lungimea implicită a numerelor de telefon, includeţi prefixul regiunii şi numărul local, dar nu
includeţi prefixul ţării sau prefixul pentru apelare naţională directă.

Setarea opţiunilor pentru apelarea interioarelor

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Apelare inteligentă.
5. În câmpul Număr, introduceţi principalul număr de telefon al unei organizaţii.
6. În câmpul Aşteptare, setaţi timpul pe care îl aşteaptă dispozitivul BlackBerry® înainte de a apela un interior.
7. În câmpul Lungime interior, setaţi lungimea implicită a interioarelor.
8. Apăsaţi tasta Meniu.
9. Faceţi clic pe Salvare.

Ghidul utilizatorului

Telefon

42