BlackBerry Curve 8530 8520 - Apelurile de tip conferinţă

background image

Apelurile de tip conferinţă

Despre apelurile de tip conferinţă

Puteţi crea două tipuri de apeluri de tip conferinţă cu dispozitivul dvs. BlackBerry®. În cazul în care organizaţia dvs.
sau un serviciu de conferinţe v-a furnizat un număr punte pentru apeluri de tip conferinţă, puteţi crea şedinţe prin apeluri
de tip conferinţă în calendarul de pe dispozitivul sau computerul dvs. Şedinţele prin apeluri de tip conferinţă le permit
participanţilor care deţin un dispozitiv BlackBerry să intre în şedinţa prin apel de tip conferinţă folosind o opţiune rapidă
Participă acum, dacă această caracteristică este acceptată de dispozitivul lor, astfel încât să nu fie nevoiţi să formeze
numărul punte pentru apelul de tip conferinţă şi să introducă codurile de acces. Dacă nu dispuneţi de un număr punte
pentru apeluri de tip conferinţă, puteţi crea un apel de tip conferinţă sunând alte contacte şi reunind apelurile.

Efectuarea unui apel de tip conferinţă

Dacă dispozitivul BlackBerry® nu este conectat la o reţea CDMA, nu puteţi reuni mai mult de două contacte într-un
apel de tip conferinţă.
1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Adăugare participant.
3. Introduceţi un număr de telefon sau evidenţiaţi un contact.
4. Apăsaţi tasta Trimitere.
5. În timpul celui de-al doilea apel, apăsaţi tasta Trimitere pentru a adăuga primul contact la apelul de tip conferinţă.
6. Pentru a adăuga un alt contact, repetaţi paşii de la 1 la 5.

Informaţii înrudite

Ghidul utilizatorului

Telefon

33

background image

Punerea unui apel în aşteptare, 27

Crearea unei legături printr-un număr de telefon pentru un apel de tip
conferinţă

1. Introduceţi un număr de telefon pentru puntea apelului de tip conferinţă.
2. Introduceţi X şi codul de acces.

Dialogul privat cu un contact în timpul unui apel de tip conferinţă

Puteţi efectua această sarcină numai dacă efectuaţi un apel de tip conferinţă prin reunirea apelurilor, nu dacă creaţi o
şedinţă prin apel de tip conferinţă din calendar.

1. În timpul unui apel de tip conferinţă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Apel distribuit.
3. Faceţi clic pe un contact.

Pentru a reveni la apelul de tip conferinţă, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Participare.

Deconectarea unui contact de la un apel de tip conferinţă

Puteţi efectua această sarcină numai dacă efectuaţi un apel de tip conferinţă prin reunirea apelurilor, nu dacă creaţi o
şedinţă prin apel de tip conferinţă din calendar.

1. În timpul unui apel de tip conferinţă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Renunţare apel.
3. Faceţi clic pe un contact.

Părăsirea unui apel de tip conferinţă

Puteţi efectua această sarcină numai dacă efectuaţi un apel de tip conferinţă prin reunirea apelurilor, nu dacă creaţi o
şedinţă prin apel de tip conferinţă din calendar.

Dacă efectuaţi un apel de tip conferinţă, puteţi să-l părăsiţi şi apelul să continue fără dvs. În funcţie de furnizorul de
servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În timpul unui apel de tip conferinţă, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Transfer sau Flash.

Ghidul utilizatorului

Telefon

34