BlackBerry Curve 8530 8520 - Depanare: telefon

background image

Depanare: telefon

Nu pot efectua sau recepţiona apeluri

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Verificaţi dacă planul de servicii wireless include servicii de telefonie sau voce.
• Dacă nu puteţi efectua apeluri şi opţiunea de apelare fixă este activată, verificaţi dacă numărul de telefon pentru

contact apare în lista de apelare fixă sau dezactivaţi opţiunea de apelare fixă.

• Dacă vă aflaţi în altă ţară şi nu aţi schimbat opţiunile de smart-dialing, formaţi numărul de telefon integral, inclusiv

prefixul ţării şi al regiunii, pentru contactul respectiv.

• Dacă nu recepţionaţi apeluri, verificaţi dacă opţiunile de blocare şi de redirecţionare a apelurilor sunt dezactivate.
• Dispozitivul dvs. sau cardul SIM pot accepta mai multe numere de telefon, chiar dacă aveţi un singur număr de

telefon. Verificaţi dacă numărul dvs. de telefon este setat ca număr activ.

• Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul dvs., verificaţi dacă numărul de telefon de pe

care doriţi să apelaţi şi pe care doriţi să primiţi apeluri este setat ca număr activ.

Ghidul utilizatorului

Telefon

47

background image

Informaţii înrudite

Apelare fixă, 40
Blocarea apelurilor, 39
Redirecţionarea apelurilor, 37
Schimbarea numărului de telefon activ, 43

Numărul meu de telefon apare ca Necunoscut în aplicaţia telefonică

Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizează un card SIM, încercaţi să schimbaţi numărul de telefon din cardul SIM
pentru a schimba modul în care numărul dvs. de telefon apare în aplicaţia telefonică. În ecranul de întâmpinare sau
într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Opţiuni avansate. Faceţi clic pe Cardul SIM. Evidenţiaţi
numărul de telefon. Apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Editare număr de telefon SIM. Introduceţi numărul de telefon.
Apăsaţi tasta Enter.

Nu pot verifica mesageria vocală

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul BlackBerry® şi încercaţi să verificaţi mesageria

vocală utilizând o tastă scurtătură, dispozitivul apelează numărul de acces al mesagieriei vocale pentru numărul
de telefon activ. Verificaţi mesageria vocală pentru numărul de telefon alternativ.

• Pentru a verifica mesageria vocală, aveţi nevoie de un număr de acces la mesageria vocală. Pentru a obţine un

număr de acces la mesageria vocală, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.

Nu pot efectua apeluri utilizând comenzi vocale

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Dacă utilizaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth®, precum un set auto handsfree sau un set de căşti wireless,

verificaţi dacă dispozitivul compatibil Bluetooth® acceptă această caracteristică şi dacă aţi asociat dispozitivul
compatibil Bluetooth® cu dispozitivul BlackBerry.

• Verificaţi dacă tastatura este deblocată.
• Verificaţi dacă limba pe care o utilizaţi pentru a rosti comenzile vocale este aceeaşi cu limba pentru apelare

vocală pe care aţi setat-o în opţiunile pentru limbă. Este posibil ca anumite limbi să nu fie acceptate.

Informaţii înrudite

Tehnologia Bluetooth, 228
Modificarea limbii pentru comenzile vocale, 51

Nu pot schimba numărul de câte ori dispozitivul sună

În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil să nu puteţi alege durata de timp cât dispozitivul BlackBerry®
sună înainte de preluarea apelului de către mesageria vocală. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de
servicii wireless.

Ghidul utilizatorului

Telefon

48

background image

Unele caracteristici nu sunt disponibile pe dispozitiv

Disponibilitatea anumitor caracteristici pe dispozitivul dvs. BlackBerry® poate fi afectată pe baza a diferite elemente,
precum modelul dispozitivului şi planul de servicii wireless.

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil ca organizaţia
dvs. să nu aibă configurate anumite caracteristici sau să vă împiedice să utilizaţi anumite caracteristici sau opţiuni. Dacă
un administrator a setat o opţiune pentru dvs., un indicator roşu de blocare apare în dreptul câmpului opţiunii.

Pentru mai multe informaţii despre caracteristicile care sunt disponibile pe dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de
servicii wireless sau administratorul, sau vizitaţi

www.blackberry.com/go/devices

.

Informaţii înrudite

Disponibilitatea caracteristicilor, 9

Ghidul utilizatorului

Telefon

49