BlackBerry Curve 8530 8520 - Elemente de bază ale telefonului

background image

Elemente de bază ale telefonului

Găsirea numărului dvs. de telefon

Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a vizualiza numărul dvs. de telefon activ, apăsaţi tasta Trimitere din ecranul de întâmpinare. Numărul

dvs. de telefon activ este afişat în dreptul câmpului Numărul meu din partea superioară a ecranului.

• Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul BlackBerry®, pentru a vizualiza o listă cu

numerele de telefon, apăsaţi tasta Trimitere din ecranul de întâmpinare. Faceţi clic pe câmpul Numărul meu
din partea superioară a ecranului. Dacă planul dvs. de servicii wireless acceptă mesagerie text SMS şi MMS,
primul număr de telefon din listă este numărul de telefon pe care îl utilizaţi pentru a trimite şi primi mesaje text
SMS şi mesaje MMS.

Informaţii înrudite

Despre numere de telefon multiple, 43

Efectuarea unui apel

1. În ecranul de întâmpinare sau în aplicaţia telefonică, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Introduceţi un număr de telefon.
• Introduceţi o parte din numele unui contact. Evidenţiaţi un contact sau un număr de telefon.

2. Apăsaţi tasta Trimitere.

Pentru a încheia apelul, apăsaţi tasta Terminare.

Informaţii înrudite

Adăugarea unei pauze sau unei aşteptări la un număr de telefon, 163
Comenzi vocale disponibile, 50

Răspunsul la un apel

Apăsaţi tasta Trimitere.

Pentru a încheia un apel, apăsaţi tasta Terminare.

Informaţii înrudite

Schimbarea tonului de apel, 12

Ghidul utilizatorului

Telefon

26

background image

Răspunsul la un al doilea apel

În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a răspunde la apelul primit şi a pune apelul curent în aşteptare, faceţi clic pe Răspuns - Apel curent în

aşteptare.

• Pentru a răspunde la apelul primit şi a termina apelul curent, faceţi clic pe Răspuns - întrerupere apel

curent.

Pentru a reveni la primul apel, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Schimbare sau Bliţ.

Schimbarea tonului de apel

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete.
2. Faceţi clic pe Setare Tonuri de apel/Alarme.
3. Faceţi clic pe aplicaţia sau elementul pe care doriţi să le modificaţi.
4. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a utiliza un ton de apel preîncărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe un ton de apel.
• Pentru a utiliza un ton de apel pe care l-aţi descărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe Selectare muzică.

Navigaţi către un dosar care conţine tonuri de apel. Faceţi clic pe un ton de apel.

5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
6. Faceţi clic pe Salvare.

Dezactivarea sonorului unui apel

În timpul unui apel, apăsaţi pe tasta de redare/pauză/dezactivare a sonorului din partea superioară a dispozitivului.

Pentru a anula opţiunea de dezactivare a sonorului, apăsaţi din nou tasta de redare/pauză/dezactivare a sonorului.

Punerea unui apel în aşteptare

Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® este conectat la o reţea CDMA, nu puteţi pune un apel în aşteptare.
1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Aşteptare.

Pentru a relua un apel, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Reluare.

Pornirea difuzorului

În timpul unui apel, apăsaţi tasta Difuzor ( ) de pe tastatură.

Ghidul utilizatorului

Telefon

27

background image

Nu ţineţi dispozitivul BlackBerry® lângă ureche în timp ce utilizaţi difuzorul. Pot apărea leziuni ale urechii. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Broşura cu informaţii despre siguranţă şi produs a dispozitivului dvs.

Pentru a dezactiva difuzorul, apăsaţi din nou tastaDifuzor.

Informaţii înrudite

Tehnologia Bluetooth, 228

Apelarea unui interior

1. Apăsaţi tasta X.
2. Introduceţi interiorul.

Apelarea utilizând numere sau litere

Când introduceţi o literă într-un număr de telefon, dispozitivul dvs. BlackBerry® apelează numărul care este asociat
literei pe o tastatură de telefon convenţională.

Pentru a introduce un număr, apăsaţi o tastă numerică.

Pentru a introduce o literă, apăsaţi continuu tasta Alt. Apăsaţi tasta aferentă literei.

Comutarea aplicaţiilor în timpul unui apel

1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Ecran de întâmpinarel.

Notă: În cazul în care comutaţi la altă aplicaţie şi doriţi să încheiaţi apelul, apăsaţi tasta Terminare.

Efectuarea unui apel când dispozitivul dvs. este blocat

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să activaţi apelarea din ecranul Blocare.

1. Din ecranul Blocare, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Efectuare apel.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Introduceţi un număr de telefon.
• Introduceţi o parte din numele unui contact. Faceţi clic pe un contact sau un număr de telefon.

4. Apăsaţi tasta Trimitere.

Pentru a încheia apelul, apăsaţi tasta Terminare.

Informaţii înrudite

Activarea apelării din ecranul Blocare, 44

Despre utilizarea unei căşti

Puteţi achiziţiona o cască pentru a o utiliza împreună cu dispozitivul BlackBerry®.

Ghidul utilizatorului

Telefon

28

background image

Dacă utilizaţi o cască, puteţi utiliza butonul acesteia pentru a răspunde la un apel, pentru a încheia un apel sau pentru
a activa sau dezactiva sonorul în timpul unui apel. În funcţie de modelul dispozitivului, este posibil să puteţi utiliza un
buton de pe cască pentru a efectua un apel utilizând o comandă vocală.

În funcţie de cască, este posibil, de asemenea, să utilizaţi un buton de pe cască pentru a întrerupe temporar, relua,
omite sau ajusta volumul fişierelor audio sau video.

Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea căştii, consultaţi documentaţia care însoţeşte casca.