BlackBerry Curve 8530 8520 - Redirecţionarea apelurilor

background image

Redirecţionarea apelurilor

Despre redirecţionarea apelurilor

În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless, este posibil ca unul sau mai multe numere de redirecţionare să fie deja
disponibile pe cardul SIM sau în dispozitivul BlackBerry®. Este posibil să nu puteţi să modificaţi sau să ştergeţi aceste
numere de telefon sau să adăugaţi altele noi.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.

Redirecţionarea apelurilor

Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cardul SIM sau dispozitivul
BlackBerry® pentru acest serviciu.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Redirecţionare apel.
5. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

Ghidul utilizatorului

Telefon

37

background image

• Pentru a redirecţiona toate apelurile către un număr de redirecţionare a apelurilor, schimbaţi câmpul

Redirecţionare apeluri la Întotdeauna. Schimbaţi câmpul Redirecţionarea tuturor apelurilor într-un număr
de redirecţionare a apelurilor.

• Pentru a redirecţiona numai apelurile nepreluate, schimbaţi câmpul Redirecţionare apeluri la Condiţionat.

Schimbaţi câmpurile Dacă este ocupat, Dacă nu există răspuns şi Dacă nu poate fi contactat într-un număr
de redirecţionare a apelurilor.

6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
7. Faceţi clic pe Salvare.

Pentru a dezactiva redirecţionarea apelurilor, schimbaţi câmpul Redirecţionare apeluri la Niciodată.

Adăugarea unui număr de telefon pentru redirecţionarea apelurilor

Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cardul SIM sau dispozitivul
BlackBerry® pentru acest serviciu.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Redirecţionare apel.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Număr nou.
7. Introduceţi un număr de telefon.
8. Apăsaţi tasta Enter.
9. Apăsaţi tasta Meniu.
10. Faceţi clic pe Închidere.

Schimbarea unui număr pentru redirecţionarea apelurilor

Puteţi schimba numai numerele de telefon pentru redirecţionarea apelurilor pe care le-aţi adăugat dvs.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Redirecţionare apel.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Editare numere.
7. Evidenţiaţi un număr de telefon.
8. Apăsaţi tasta Meniu.
9. Faceţi clic pe Editare.
10. Schimbaţi numărul de telefon.
11. Apăsaţi tasta Enter.

Ghidul utilizatorului

Telefon

38

background image

Ştergerea unui număr de telefon pentru redirecţionarea apelurilor

Puteţi şterge numai numerele de telefon introduse de dvs. pentru redirecţionarea apelurilor.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Redirecţionare apel.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Editare numere.
7. Faceţi clic pe un număr de telefon.
8. Faceţi clic pe Ştergere.