BlackBerry Curve 8530 8520 - Scurtături pe telefon

background image

Scurtături pe telefon

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Pentru a schimba tonul de apel, din ecranul de întâmpinare apăsaţi tasta Trimitere. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
Faceţi clic pe Setare ton de apel.

Pentru a verifica mesageria vocală, ţineţi apăsat 1.

Pentru a direcţiona un apel primit către mesageria vocală, când dispozitivul BlackBerry® este introdus în toc, ţineţi
apăsată tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului.

Pentru a configura o tastă de apelare rapidă pentru un contact, în ecranul de întâmpinare sau în aplicaţia telefonică,
ţineţi apăsată tasta pe care doriţi să o alocaţi pentru apelare rapidă.

Pentru a adăuga un interior la un număr de telefon, apăsaţi tasta Alt şi tasta X. Introduceţi interiorul.

Pentru a introduce o literă în câmpul numărului de telefon, apăsaţi tasta Alt şi tasta literei respective.

Pentru a introduce un semn plus (+) în timpul introducerii unui număr de telefon, apăsaţi tasta O.

Pentru a activa difuzorul în timpul unui apel, apăsaţi tasta Difuzor ( ) de pe tastatură. Pentru a dezactiva difuzorul
în timpul unui apel, apăsaţi din nou tasta Difuzor.

Dacă utilizaţi o cască wireless, pentru a întrerupe ascultarea unui apel în cască, apăsaţi tasta Difuzor. Pentru a
asculta din nou un apel cu ajutorul căştii wirelesss, apăsaţi din nou tasta Difuzor.

Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul dvs., pentru a schimba numărul de telefon activ,
din ecranul de întâmpinare apăsaţi tasta Trimitere. Faceţi clic pe numărul de telefon din partea superioară a
ecranului. Faceţi clic pe un număr de telefon.