BlackBerry Curve 8530 8520 - Volum

background image

Volum

Ajustarea volumului

Pentru a mări volumul, apăsaţi tasta de creştere a volumului din partea dreaptă a dispozitivului dvs.
BlackBerry®.

Ghidul utilizatorului

Telefon

30

background image

Pentru a reduce volumul, apăsaţi tasta de reducere a volumului din partea dreaptă a dispozitivului dvs.
BlackBerry®.

Pentru a anula volumul, apăsaţi tasta de redare/pauză/dezactivare a sonorului din partea superioară a
dispozitivului. Pentru a anula opţiunea de dezactivare a sonorului, apăsaţi din nou tasta de redare/pauză/
dezactivare a sonorului
.

Informaţii înrudite

Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 114
Îmbunătăţirea calităţii sunetului melodiilor, 114

Modificarea volumului implicit pentru apeluri

Puteţi creşte sau reduce volumul implicit pentru apeluri. Un procent mai mare al volumului înseamnă un volum mai
puternic.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Selectaţi Opţiuni generale.
5. Modificaţi câmpul Volum implicit apel.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.

Îmbunătăţirea calităţii sunetului în timpul unui apel

Nu puteţi schimba calitatea audio atunci când utilizaţi o cască compatibilă Bluetooth®.
1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta pentru meniu.
2. Faceţi clic pe Îmbunătăţire sunet apel.
3. Selectaţi o opţiune pentru sunete joase sau sunete înalte.

Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru toate apelurile

Nu puteţi schimba calitatea audio atunci când utilizaţi o cască compatibilă Bluetooth®.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Opţiuni.
4. Faceţi clic pe Sunet îmbunătăţit.
5. Modificaţi câmpurile Sunet apel telefonic sau Sunet apel pe căşti.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.

Ghidul utilizatorului

Telefon

31