BlackBerry Curve 8530 8520 - Înştiinţarea prin LED

background image

Înştiinţarea prin LED

Înştiinţarea prin LED

Înştiinţarea prin LED din partea superioară a dispozitivului BlackBerry® clipeşte în culori diferite pentru a indica stări
diferite.

Verde:

Sunteţi într-o zonă cu acoperire wireless.

Albastru:

Dispozitivul este conectat la un dispozitiv compatibil Bluetooth®.

Roşu:

A sosit un mesaj nou şi profilul de sunet selectat de dvs. este setat să vă notifice prin intermediul ledului.
Dacă utilizaţi dispozitivul cu un card inteligent, acesta accesează datele de pe cardul inteligent.

Chihlimbar:

Nivelul bateriei dispozitivului este scăzut.

Dezactivarea înştiinţării pentru conexiunea Bluetooth®

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Bluetooth.
3. Apăsaţi tasta Meniu.
4. Faceţi clic pe Opţiuni.
5. Modificaţi câmpul Indicator conexiune LEDla Oprit.
6. Apăsaţi tasta Meniu.
7. Faceţi clic pe Salvare.

Ghidul utilizatorului

Tonuri de apel, sunete şi alarme

193

background image

Pentru a activa din nou înştiinţarea pentru conexiunea Bluetooth®, modificaţi câmpul Indicator conexiune LED la
Pornit.

Activarea înştiinţării prin LED pentru acoperirea wireless

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Ecran/Tastatură.
3. Setaţi câmpul LED indicator de acoperire la Activat.
4. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).
5. Faceţi clic pe Salvare.

Când dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless, lumina ledului clipeşte verde.

Pentru a dezactiva înştiinţarea pentru acoperirea wireless, setaţi câmpul LED indicator de acoperire la Dezactivat.